home

 

brughoektumor - vestibulair schwannoom

register

 

vormen van kanker

 

  Een brughoektumor, ook wel vestibulair schwannoom of acusticusneurinoom genoemd is een zeldzame, goedaardige tumor in de schedel. Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 160 mensen de diagnose gesteld. De locatie van deze tumor is gelegen in de brughoek. Deze locatie wordt begrensd door het rotsbeen, de hersenstam (pons is brug) en de kleine hersenen (cerebellum). De tumor groeit in het algemeen zeer langzaam.

Deze tumor gaat in 80% van de gevallen uit van de evenwichtszenuw (nervus vestibularis). Hierdoor vermindert de functie van deze evenwichtszenuw, maar ook andere zenuwen kunnen aangedaan zijn zoals de aangezichtszenuw (nervus facialis) of de gehoorzenuw (nervus cochlearis), omdat zij in de verdrukking komen in het benige kanaal waardoor deze zenuwen lopen.

De symptomen zijn:
  • gehoorverlies;
  • evenwichtsproblemen;
  • stoornissen in de gezichtsmimiek;
  • oorsuizen;
  • pijnlijke prikkelingen, trekken in de wangstreek.

Behandeling
Omdat de tumor zeer langzaam en soms helemaal niet groeit wordt in sommige gevallen gekozen voor een afwachtend beleid, omdat behandeling van de tumor ook bijwerkingen heeft. In zulke gevallen wordt dan ieder jaar een MRI-scan gemaakt. Wanneer gekozen wordt om de tumor te behandelen kan gekozen worden uit bestraling (radiotherapie) of een operatie. Deze operatie (vestibularisschwannoomextirpatie) wordt uitgevoerd door de kno-arts en/of neurochirurg. Bij beide behandelingsmethoden kan hierna blijvend het gehoor volledig uitvallen en kan een geheel of gedeeltelijke aangezichtszenuwverlamming optreden. De manier van behandelen wordt met name bepaald door de grootte van de tumor (een grotere tumor reageert niet goed op bestraling) en de al ontstane schade (als het gehoor reeds door de tumor is beschadigd zal het risico van (verdere) beschadiging door een operatie wellicht minder zwaar worden gewogen).