home

 

lymfeklierkanker

register

 

vormen van kanker

 

  Lymfeklierkanker betekent kanker in een lymfeklier, en in strikte zin ook kanker van een lymfklier. Lymfeklieren bevinden zich op vele plaatsen, onder andere in de hals, oksels, liezen, en aan weerszijden naast de wervelkolom binnen in het lichaam.

Het kan daarbij gaan om een
  • ontaarding van cellen in de lymfeklier zelf. Dit wordt maligne lymfoom genoemd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ziekte van Hodgkin en non-hodgkinlymfoom (NHL). Deze tumoren worden verder besproken onder lymfoom (maligniteit).

maar ook om

  • een uitzaaiing (metastase) van een kwaadaardige tumor die al eerder elders in het lichaam was ontstaan. Dit heet geen lymfeklierkanker omdat de oorsprong van de tumor elders lag. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitzaaiingen van borstkanker, melanoom of andere vormen van kanker.

Deze beide toestanden zijn fundamenteel verschillend. Daarnaast zijn beide toestanden nog veel verder onder te verdelen, en kan van de behandeling en de kans op succes op grond van deze eerste onderverdeling nog haast niets worden gezegd.