home

 

seminoom

register

 

vormen van kanker

 

 

 

Inleiding
Seminomen zijn kwaadaardige (maligne) testistumoren die ontstaan in de spermaproducerende cellen van de testis. Ongeveer de helft van het aantal kiemceltumoren in de testis is een seminoom. De tumor komt meestal voor bij mannen tussen de 30 en 50.

 

Oorzaken
Bekend is dat seminomen ontstaan uit een carcinoma in situ, dit is een pre-maligne (nog niet kwaadaardige) aandoening van de testis. Bij mannen met HIV is het risico voor bepaalde testistumoren, zoals voor het seminoon, verhoogd.

 

Stadia
Seminomen worden ingedeeld in stadium I, II en III. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin het lymfestelsel (groep vaten en knopen die vocht uit de testis afvoeren) bij de aandoening is betrokken, of de tumor zich heeft uitgezaaid (metastase) en of er tumormarkers in het bloed aanwezig zijn.

 

Verschijnselen
Het meest voorkomende verschijnsel is een pijnloze zwelling van de aangedane testis. Soms gaat dit gepaard met een zwaar gevoel in het scrotum of in de onderbuik. Een enkele keer komt het voor dat de tumor samen met de testis en de zaadstreng wordt gedraaid (torsie), dit veroorzaakt plotseling een hevige pijn. Ook gebeurt het wel eens dat de testis door de tumor gevoelloos wordt.

 

Diagnose
De diagnose seminoom wordt gesteld op basis van de klachten en een lichamelijk onderzoek. Een echografie laat zien hoe ver de tumor is gegroeid en of ook het lymfestelsel is aangedaan. Bloed wordt onderzocht op stoffen als alfafoetoprote´nen en humaan choriongonadotrofine (HCG). Deze zogenaamde serumtumormarkers geven informatie over de aard van de tumor. Bloedonderzoek wordt ook ingezet om te kijken of een behandeling effect heeft.

 

Behandeling
De behandeling van seminomen bestaat uit radicale orchidectomie. Hierbij worden de testes operatief verwijderd. Seminoom stadium I heeft een goede prognose en kan met bestraling na de operatie worden behandeld. De bestraling is meestal op de aangedane lymfeknopen gericht. Seminomen in stadium II en III worden meestal met chemotherapie behandeld. Meer dan 80 procent van de mannen met een seminoom heeft een levensverwachting van 5 jaar of meer.

 

Complicaties
Seminomen zijn kwaadaardige tumoren. Als de tumor niet wordt behandeld, zaait hij zich uit naar andere delen van het lichaam, zoals de hersenen, de lever en de beenderen. Een verhoogde concentratie tumormarkers in het bloed is hiervan een teken.