home

 

tandarts

register

 

 

 

 

 

 

Algemeen
Een tandarts is een medicus die zich bezig houdt met de tandheelkunde en deze in zijn volle omvang mag uitoefenen. Tandartsen volgen een universitaire opleiding. Deze opleiding heeft een studieduur van 5 jaar (per 2007 6 jaar) en kan gevolgd worden aan de universiteiten van:

in Nederland:

in Vlaanderen:

Specialisatie
Na de studie tandheelkunde kan een tandarts zich in Nederland specialiseren tot kaakchirurg of orthodontist. In BelgiŽ kan hij zich specialiseren tot orthodontist of parodontoloog. In Nederland en BelgiŽ is voor een specialisatie tot kaakchirurg zowel het arts- als het tandartsdiploma vereist. Daarnaast zijn er tandartsen die zich hebben toegelegd op behandeling van:

  • tandvleesproblemen (tandarts-parodontoloog);

  • het plaatsen van kunstwortels (tandarts-implantoloog);

  • wortelkanaalbehandelingen (tandarts-endodontoloog);

  • kaakgewrichtsklachten (tandarts-gnatholoog).

Registratie
Om in Nederland hun beroep te mogen uitoefenen moeten tandartsen zich registreren in het BIG-register. Ook moeten tandartsen op grond van de Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector (WKCZ) aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsgroep. Tandartsen die niet aangesloten zijn bij een beroepsgroep moeten zich individueel bij een klachtencommissie aansluiten.

De twee beroepsorganisaties voor tandartsen zijn de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).
Om in BelgiŽ het beroep te mogen uitoefenen, moet de tandarts erkenning krijgen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Vanwege de hoge installatiekosten van een tandartsenkabinet worden voor tandartsen meer en meer groepspraktijken opgericht, waar de uitrusting en personeel (administratief en/of tandartsassistent(e)) gedeeld kunnen worden.

Overige beroepen mondzorg
Naast tandartsen zijn de andere beroepen in de mondzorg oa: