home

 

paramedische  beroepsgroepen

register

 

paramedische
beroepen


 

 

Algemeen
Een diŽtist(e) is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Een diŽtist(e) is een deskundige die op de persoon toegesneden voedingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig aanpast. Hij/zij kan door het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft een diŽtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij de patiŽnt/cliŽnt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

 

Redenen voor Bezoek
DiŽten kunnen als behandeling dienen bij diverse ziekten, een paar voorbeelden:

  • Diabetes Mellitus type 1 en type 2 (suikerziekte):
    Bij diabetes mellitus worden de koolhydraten (alle suikers) regelmatig verdeeld over de dag, daarbij wordt er een dieet beperkt in verzadigd vet aangeraden.

  • Coeliakie:
    PatiŽnten met coeliakie moeten een gluten-vrij dieet volgen (gluten zijn een bestandsdeel van tarwe, rogge, haver en gerst). Vooral bij kinderen is het dan niet makkelijk om voldoende alternatieven te vinden. Daarbij moet het dieet volwaardig blijven en de voeding aantrekkelijk.

  • AllergieŽn:
    De diŽtist helpt te diagnostiseren welke voedingsmiddelen klachten veroorzaken. Ook hier is het van belang dat het dieet volwaardig is. Verder kan een diŽtist algemeen advies geven over gezonde eet- en leefgewoonten.

Nederland
Door de Wet BIG is de beroepsuitoefening van de diŽtist niet meer beschermd. Dat betekent dat iedereen onderzoeken en behandelingen op het gebied van voeding en diŽtetiek en dus het geven van dieetadviezen mag uitvoeren.
U kunt echter niet zomaar bij een diŽtist terecht, een diŽtist werkt namelijk alleen maar op verwijzing van een (huis)arts, en zal in samenspraak met deze arts en u de voeding en diŽten aanpassen. Dit geldt echter niet voor voedingsadvies, dit mag immers door iedereen worden gegeven.
De titel "diŽtist" is echter wel beschermd en deze personen hebben allemaal een erkend diploma HBO Voeding & DiŽtetiek met een medische achtergrond.
In de basisverzekering zit 4 uur vergoeding voor dieetadvies per jaar.

 

Vlaanderen
In Vlaanderen is de titel diŽtist beschermd. Alleen wie (minstens) het diploma "gegradueerde in de voedings- en dieetleer" heeft behaald, weldra vervangen door "professionele bachelor in de voedings- en dieetleer", mag zich diŽtist(e) noemen. Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) vergoedt de kosten voor een diŽtist niet. Via de ziekteverzekering kunnen wel sommige raadplegingen worden vergoed, zo ondermeer voor chronisch zieken.

 

Beroepsuitoefening
DiŽtisten kunnen zowel een zelfstandige praktijk hebben als in loondienst werken, zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook in voedingsmiddelenbedrijven, cateringbedrijven en producenten van bereide maaltijden.