home

 

de verloskundige

register

 

paramedische
beroepen

 

Inleiding
Een verloskundige, vroedkundige en vroedvrouw (of de mannelijke tegenhanger de vroedmeester) houdt zich bezig met het begeleiden van de normale, ongecompliceerde zwangerschap en bevalling.

 

Opdracht
Verloskundigen oefenen een deel van de geneeskunde uit, te weten de fysiologische verloskunde. Zij selecteren en verwijzen zwangeren met risico's en leiden fysiologische bevallingen. Zij begeleiden de gezonde zwangerschap, de normale geboorte en kraamtijd. Treden er tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed complicaties op, dan zorgt de verloskundige voor een adequate verwijzing naar de gynaecoloog of kinderarts. De kraamverzorgende helpt de verloskundige met de bevallingen (partusassistentie) en biedt vooral zorg aan de kraamvrouw en pasgeborene.
Gedurende de zwangerschap bezoekt de aanstaande moeder regelmatig de verloskundige. Zij beoordeelt door middel van een aantal onderzoeken of de zwangerschap zich normaal ontwikkelt. Voorlichting over een goede levensstijl en voorlichting rondom bevalling, kraambed en borstvoeding zijn ook belangrijke onderdelen van het vakgebied.
Tegenwoordig zijn er steeds meer tweedelijnsverloskundigen of klinisch verloskundigen werkzaam. Deze werken in ziekenhuizen onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog ter begeleiding van vrouwen bij wie er een verhoogd risico bestaat op complicaties tijdens de zwangerschap of de bevalling.

 

Opleiding

Nederland
In Nederland wordt men tot verloskundige opgeleid op hbo-niveau. Deze vierjarige hbo-opleiding Verloskunde bestaat alleen in voltijd aan drie opleidingsinstituten, met vestigingsplaatsen in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Vlaanderen
In Vlaanderen wordt men Bachelor in de vroedkunde aan een 12-tal hogescholen. Deze driejarige Bachelor heeft enkele gemeenschappelijke vakken met de opleiding verpleegkunde, zodat verpleegkundigen met een "bachelor na bachelor" ook vroedkundige kunnen worden. Tot aan de onderwijshervorming in het Vlaamse hoger onderwijs van 1995 was vroedkunde trouwens een afstudeerrichting binnen de verpleegkunde-opleiding.