<

home

 

polyorchisme, aanwezigheid meer dan twee zaadballen

register

 

ten

 

 

 

 

Inleiding
Polyorchisme is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij zich meer dan twee zaadballen (testis) in de balzak (scrotum) bevinden. De oorzaak is nog niet precies bekend. Het is in ieder geval een gevolg van een ontwikkelingsstoornis bij de foetus. Mogelijk zijn er erfelijke aandoeningen in het spel. Polyorchisme gaat meestal gepaard met andere aangeboren afwijkingen zoals:

Meestal zijn een echografie en een MRI-scan voldoende om het aantal testes te bepalen en eventuele aanwijzingen voor een testistumor op te sporen. Indien nodig worden chirurgisch onderzoek en een biopsie ingezet om de aanwezigheid van een tumor te bevestigen.