home

 

asbestose of stoflongen

register

 

ten

 

 

 

 

Asbestose is een aandoening die behoort tot de pneumoconioses, waarbij verbindweefseling van de optreedt. De longcapaciteit neemt af, waardoor zich overbelasting van het hart kan voordoen. Asbestose wordt veroorzaakt door blootstelling aan. Asbestose is een erkende, maar men kan op veel manieren met asbest in aanraking komen omdat het in het verleden op zeer veel plaatsen is verwerkt.

 

Ontstaan

OntstaanAsbestose ontstaat na langdurig hoge blootstelling aan asbest, of na kortdurende zeer hoge blootstelling, bijvoorbeeld bij explosies. Asbestose kan verergeren, ook wanneer geen blootstelling aan asbest meer plaatsvindt. De kans op asbestose neemt evenredig toe met de concentratie en duur van de blootstelling aan asbest. Veel personen met lichte vormen van asbestose vertonen geen aantoonbare longfunctieveranderingen.

 

Behandeling
Er is geen effectieve behandeling beschikbaar voor gevorderde stadia.


Asbestose in Nederland
In Nederland zijn weinig gegevens beschikbaar over het optreden van asbestose. De enige bron is eigenlijk de sterfte aan asbestose. Gezien de goede overlevingskansen bij asbestose geven de sterftecijfers echter een vertekend beeld over de mate waarin asbestose werkelijk voorkomt. In de periode 1995-1999 werd asbestose 46 maal (dus gemiddeld 9 maal per jaar) vermeld als primaire doodsoorzaak in de CBS-registratie. Het betreft vrijwel in alle gevallen mannen. Volgens de Gezondheidsraad sterven jaarlijks zo'n 1600 mensen door aan asbest gerelateerde ziekten