home

 

osteomyelitis, botontsteking

register

 

 

 

 

 

 

Algemeen
Osteomyelitis is een infectie van het bot of beenmerg die doorgaans veroorzaakt wordt door bacteriŽn zoals Staphylococcus aureus, maar ook wel eens door mycobacteriŽn of, zelden, door de E. coli-bacterie. Bij een aangedaan bot geeft de zwelling van het beenmerg problemen, doordat bloedvaten in het beenmerg afgekneld worden en zo de bloedtoevoer in het gedrang komt. Hierdoor kunnen stukken botweefsel afsterven en losraken ('sequesters'). Rondom de aangedane botdelen kan de infectie zich verspreiden en kunnen abcessen ontstaan. Osteomyelitis is een ernstige aandoening die vrij makkelijk kan leiden tot functieverlies van het getroffen ledemaat.

Osteomyelitis kan veroorzaakt worden door besmetting vanuit het bloed, door infectie van nabijgelegen weefsel, en door directe infectie, bijvoorbeeld na een open botbreuk, of chirurgie. Hemodialyse en intraveneus druggebruik verhogen de gevoeligheid voor osteomyelitis van de ruggenwervels.

Onbehandelde (acute) osteomyelitis kan overgaan in chronische osteomyelitis. De chronische variant wordt aangeduid als chronische recurrente multifocale osteomyelitis (CRMO).

 

De oorzaken
Er zijn twee vormen van osteomyelitis, een acute en een chronische. De acute vorm is meestal het gevolg van een infectie met Staphylococcus aureus. Deze leeft normaal op de huid zonder kwaad te doen, maar kan in de bloedsomloop komen en het botweefsel infecteren als gevolg van een wond, breuk, gewrichtsvervanging of injectie in een bloedvat met een besmette naald.
De chronische vorm kan ook worden veroorzaakt door tuberculose of in zeldzame gevallen door een schimmelinfectie. Soms gaat acute osteomyelitis over in de chronische vorm.

 

De symptomen
De klachten bij de acute vorm ontstaan plotseling en kunnen de volgende zijn:

  • zwelling van de huid en hevige pijn in het aangedane gebied;

  • koorts;

  • jonge kinderen willen de aangedane arm of het aangedane been niet bewegen.

Chronische osteomyelitis ontwikkelt zich langzamer. Tot de symptomen behoren:

  • gewichtsverlies;

  • lichte koorts;

  • aanhoudende pijn in het aangedane bot.

In het bot kan zich pus vormen, die naar de oppervlakte dringt, waardoor een etterende opening ontstaat (fistel).

 

De diagnose
Als de arts vermoedt dat u osteomyelitis hebt, kan hij een rŲntgenonderzoek, scintigrafie of MRI-scanning laten uitvoeren om het aangedane bot op te sporen. Als er pus wordt gevormd, kan er met een fijne naald een monster uit het bot worden genomen, zodat de verwekker kan worden achterhaald.

 

Behandeling
Behandeling van osteomyelitis verloopt na bepaling van het veroorzakend organisme door behandeling met een voor dat organisme effectief antibioticum dat intraveneus wordt toegediend. Als de osteomyelitis veroorzaakt vanuit door een andere infectie en weefsel is afgestorven, is vaak een operatie noodzakelijk om het dode weefsel te verwijderen. Ook is vaak drainage van abcessen noodzakelijk. Soms worden hierbij kralensnoeren met antibiotica in de wond achtergelaten om ter plaatse gedurende lange tijd een hoge concentratie te kunnen krijgen.