<

home

 

afasie van Broca, motorische- of expressieve afasie

register

 

overzicht stoornissen

  Een motorische of expressieve afasie of afasie van Broca is een vorm van afasie waarbij het taalbegrip intact is, maar waarbij er sprake is van een verminderd of onvermogen tot het uitdrukken in woorden. Dit komt voor bij patiŽnten met een hersenletsel ter plaatse van het gebied van Broca (gyrus frontalis inferior), bijvoorbeeld door een bloeding of een infarct. Een patiŽnt spreekt daardoor weinig, langzaam en niet vloeiend. Hij maakt korte zinnen en heeft moeite om op gang te komen met praten. Daarbij verdraait hij woorden en verwisselt hij letters of lettergrepen (zogenaamde literale parafrasieŽn). Verder heeft hij een voorkeur voor het gebruik van zelfstandige naamwoorden. De patiŽnt is zich bewust van zijn stoornis, wat hem wanhopig of boos kan maken.

Een motorische afasie komt vaak voor in combinatie met een sensorische afasie; er is dan sprake van een gemengde afasie