home

 

angststoornis

register

 

overzicht stoornissen

 

Inleiding
Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang. Als een angst geen reŽle grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.

Angststoornissen zijn in de psychiatrie de meest voorkomende aandoeningen. Over het algemeen komen angststoornissen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De groep angststoornissen is in het DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als volgt ingedeeld:

Meest voorkomend
De meeste angststoornissen veroorzaken dikwijls een lijdensweg voor de betrokkene. Het dagelijkse leven en het functioneren worden belemmerd en verstoord. Men wordt depressief en men voelt zich dikwijls Ďalleení en onbegrepen. De omgeving reageert vreemd, niet begrijpend, soms banaliserend of zich afwerend, hetgeen een meer isolerend effect op de betrokkene heeft.

Om welke angstklachten gaat het nu?

De zes meest voorkomende angststoornissen zijn:

  • Paniekstoornis;

  • Sociale angststoornis;

  • Dwangstoornis;

  • Posttraumatische stress-stoornis;

  • Gegeneraliseerde angststoornis;

  • Specifieke fobieŽn;

Daarnaast zijn er stoornissen die niet specifiek onder de angststoornissen worden geklasseerd, maar waarbij wel angst een centrale rol speelt: