home

 

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS)

register

 

overzicht stoornissen

 

NPS
Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) Hoewel de term Narcisme vaak gebruikt wordt voor een gezond of ietwat groot gevoel voor eigenliefde is het tevens de term voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). Een en ander is enigszins verwarrend en daarnaast lopen de termen Narcisme en Narcisisme (daar de term zijn oorsprong vindt in de extreem ijdele Narcissus uit de Griekse oudheid) nog eens door elkaar heen. Bij NPS is er sprake van ongezonde zelfliefde, die zelfs kan overgaan in grootheidsfantasieŽn met een overdreven drang bewonderd te worden. De NPS ontstaat vaak in de puberteit en veroorzaakt een gebrek aan vermogen zich in te leven in anderen. Helaas verdwijnt NPS niet bij het volwassen worden. Daarnaast kennen we juist de in zichzelf gekeerde gevoelige narcist, die zich juist voortdurend op anderen richt om kritiek ten koste van alles te voorkomen. In beide gevallen bestaat het probleem van de NPS in het omgaan met de zelfliefde en eigenwaarde, alleen gaan beiden er juist heel anders mee om.

 

KENMERKEN:

OORZAKEN:
Aangenomen wordt dat het ontstaan van narcisme veelal plaats vindt in de adolescentie, mede veroorzaakt door een gebrek aan inlevingsvermogen van ouders en omgeving. Doordat deze ad hoc reageren op situaties ontstaat bij het kind een gebrek aan de reacties waar deze behoefte aan heeft, wat resulteert in een uiteenvallend zelfbeeld. Vaak wordt ook gewezen op overeenkomsten met de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), omdat in beide gevallen een probleem is ontstaan met zelfbeeld. Het verschil ligt erin, dat bij NPS de persoonlijkheid verkeerd wordt bekeken, terwijl bij BPS er juist vaak een afstand wordt geschapen tot de eigen persoonlijkheid.