home

 

internetverslaving

register

 

terug naar
verslaving

 

 

 

Inleiding
Internetgebruik is problematisch als je zo in beslag wordt genomen door het internet dat het ten koste gaat van je psychische, sociale en maatschappelijke functioneren en als je het idee hebt dat je on-line pas echt wezenlijk contact hebt en gekend wordt. Het levert dan schuldgevoel, schaamte of innerlijke tweestrijd op en je bent niet meer open tegenover anderen. Het is tevens problematisch als er meerder mensen zijn die jou hebben laten weten dat jouw gebruik een probleem is en als desondanks niet kunt stoppen met internetten en je als je off-line bent nauwelijks kunt wachten met inloggen. Uit onderzoek in Amerika (1999, Greenfield) is gebleken dat 6% van de Amerikaanse internet-gebruikers als 'internet-verslaafd' aangeduid kan worden. Uit Nederlandse onderzoeken van het Instituut Voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) kwam naar voren dat 25% van de gebruikers regelmatig langer doorgaat met internetten dan men van plan was. 8% heeft wel eens tevergeefs geprobeerd het aantal uren on-line te beperken en zo'n 7% zegt zich wel eens rusteloos, gerriteerd of depressief te voelen wanneer ze niet kunnen internetten (onthoudingverschijnselen). 10% van de onderzochten gaf aan soms liever te gaan internetten dan de tijd met anderen door te brengen en bij 8% wordt wel eens gezegd dat ze minder zouden moeten gaan internetten. 5% van de internetgebruikers zegt minder contact met vrienden en familie te hebben.