home

 

herpesvirus

register

 

meer virussen

 

 

Inleiding
Herpesvirussen (herpesviridae) is een groep virussen die bij mens en dier ziekten veroorzaakt, waarvan bij de mens waterpokken en gordelroos (varicella-zostervirus), de koortslip, herpesstomatitis, herpesfijt van de vinger en herpes genitalis (herpes simplexvirus) de bekendste zijn. Andere zijn het cytomegalovirus en het Epstein-Barrvirus, dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt.

Etymologie
Herpes komt van herpein (΄ερπειν) in het Grieks, wat kruipen betekent. Over hoe deze naam moet worden ge´nterpreteerd in het licht van de symptomen wordt verschillend gedacht: sommigen wijzen op de neiging van deze virussen latent aanwezig te blijven in het lichaam na een infectie; anderen op de neiging van een koortslip om over het gezicht te 'kruipen'.
Het varicella-zostervirus veroorzaakt bij een eerste infectie in een mensenleven waterpokken; het virus blijft latent aanwezig in een of meer dermatomen (neuro-anatomisch van elkaar afgescheiden delen van het lichaam) en kan op latere leeftijd opspelen, waarbij het zich tot dat dermatoom beperkt en een unilateraal, gordelvormig aspect heeft.


Classificatie Humane Herpesvirussen (HHV)

 

Type Synoniem Pathofysiologie
HHV-1 Herpes Simplexvirus-1 (HSV-1) Oraal en/of genitaal herpes (bijvoorbeeld koortslip) (voornamelijk orofaciaal)
HHV-2 Herpes Simplexvirus-2 (HSV-2 Oraal en/of genitaal (voornamelijk genitaal)
HHV-3 Varicella-Zostervirus (VZV) Waterpokken en gordelroos
HHV-4 Epstein-Barrvirus (EBV), lymfocryptovirus Mononucleosis infectiosa, Burkitts lymfoom, lymfoom van het zenuwstelsel bij aids,
post-transplantatie lymfoproliferatief syndroom, nasofaryngeaal
carcinoom
HHV-5 Cytomegalovirus (CMV) Mononucleosis infectiosa, retinitis, hepatitis, pneumonie, pancreatitis, nefritis, myocarditits, etc.
HHV-6, -7 Roseolovirus Zesde ziekte (roseola infantum or exanthema subitum)
HHV-8 Kaposi's sarcoma-geassocieerd herpesvirus (KSHV), vertegenwoordiger van rhadinovirus Kaposisarcoom, ziekte van Castleman