home

 

de huidtherapeut

register

 

paramedische
beroepen


 

Algemeen
Huidtherapeuten behandelen patiŽnten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van een huisarts of specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem.

 

De huid
De huid wordt vanwege haar vele functies beschouwd als een belangrijk orgaan van het lichaam. De huid is een contact- en uitscheidings-orgaan en heeft een duidelijk beschermende functie. Beschadiging en/of ziekte van de huid kan van grote invloed zijn op het welbevinden van de persoon in kwestie.
Met huidproblemen gaat men in eerste instantie naar de huisarts of dermatoloog. Voor aanvullende behandeling, verzorging en/of revalidatie is een aantal jaren geleden het beroep huidtherapie in het leven geroepen.

 

De huidtherapeut
Het beroep huidtherapeut is relatief jong en is sinds 2003 een wettelijk erkend paramedisch beroep, de titel is beschermd. Dit is geregeld via artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Huidtherapie biedt u diverse huidtherapeutische en cosmetische behandelingsmogelijkheden. Een huidtherapeut werkt in een eigen praktijk, in een groepspraktijk, in een gezondheidscentrum of in een ziekenhuis. Sinds 1978 behartigt de NVH als paramedische beroepsvereniging de belangen van huidtherapeuten in Nederland.

 

Welke aandoeningen behandelt een huidtherapeut?

  • Hyper/hypopigmentaties;

  • Acne;

  • Littekens;

  • Primair en secundair lymfoedeem en lipoedeem;

  • Varicosis of zware vermoeide benen;

  • Hirsutisme of foliculitis barbae;

  • Ulcus cruris.

Hyper/hypopigmentaties
Vlekjes, littekentjes, wijnvlekken, etc. De huidtherapeut kan ze minder opvallend maken d.m.v. speciale camouflagemiddelen. Het streven is dat u de camouflagecrŤme zelf kunt aanbrengen nadat - in overleg met u - het juiste product en de juiste kleur zijn bepaald.

Acne
Over de oorzaak van acne is helaas nog onvoldoelende bekend. Wel staat vast dat acne goed kan worden behandeld. De huidtherapeut weet welke behandeling nodig is voor de verschillende vormen van acne en van acne-littekens. Hierbij kunnen eventueel ook fruitzuurbehandelingen of microdermabrasie gegeven worden. De behandeling van acne gebeurt ook wel in samenwerking met een (huis)arts. Daarnaast geeft de huidtherapeut adviezen waarmee de patiŽnt zelf de acne kan aanpakken.

Littekens
Door verschillende oorzaken -zoals bijvoorbeeld brandwonden of na een operatie- kan een huid verkleefd, verkleurd, verhard of verdikt zijn. In zoín geval kan de huidtherapeut met speciale technieken de doorbloeding verbeteren en de huid weer soepel maken. Daarnaast kunnen bepaalde verbandmiddelen zoals siliconenbandages de jeuk, pijn, roodheid of verdikking verminderen en het litteken minder zichtbaar maken.

Primair en secundair lymfoedeem en lipoedeem
Oedeem is een ophoping van vocht. Oedeem kan ontstaan na ingrepen waarbij lymfklieren zijn weggenomen of beschadigd, zoals bij een borst -of prostaatoperatie. Maar oedeem kan ook ontstaan rond een litteken, bij spataderen of rond verwondingen. D.m.v. manuele lymfedrainage (een speciale massagetechniek), oedeemgrepen of lymftaping zorgt de huidtherapeut ervoor dat het vocht beter wordt afgevoerd. Hierdoor vermindert de pijn en geneest een wond sneller. Na drainage volgt het zwachtelen van de behandelde ledematen en eventueel het aanmeten van een therapeutische elastische kous.

Varicosis of zware vermoeide benen
Therapeutische elastische kousen kunnen klachten verminderen bij mensen met zware, vermoeide benen, spataderen, trombose en vochtophopingen (oedeem). De kousen moeten wel goed worden aangemeten. De huidtherapeut kan daarvoor zorgen en ook de nazorg geven.

Hirsutisme of foliculitis barbae
Door middel van elektrische epilatie worden ongewenste haren ďdefinitiefĒ verwijderd. Het gaat om haren in het gezicht of elders op het lichaam en bijvoorbeeld ook om haren op huidtransplantaten. De huidtherapeut laat een minuscuul naaldje in het haarzakje glijden om dit elektrisch te vernietigen. In sommige gevallen kan de behandeling worden uitgevoerd door middel van licht/lasertherapie.

Ulcus cruris
PatiŽnten met een ďopen beenĒ, d.w.z. een wond aan het been welke niet of nauwelijks geneest, worden door de huidtherapeut behandeld. Afhankelijk van het wondaspect wordt deze gereinigd waarna verschillende soorten wondzalven en/of wondbedekkers worden toegepast. Daarna wordt het been gezwachteld. Wanneer de wond voldoende dicht is kan een elastische therapeutische kous aangemeten worden.

Verwijzing
Om een beroep te kunnen doen op een huidtherapeut is een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen per behandeling en per verzekering. Bij uw zorgverzekeraar is precies na te gaan welke behandelingen wel en welke behandelingen niet worden vergoed.