home

 

afasie van Wernicke, sensorische- of receptieve afasie

register

 

overzicht stoornissen

  Een sensorische of receptieve afasie of afasie van Wernicke is een vorm van afasie waarbij er sprake is van een verstoord taalbegrip. Een patiŽnt begrijpt niet wat er tegen hem wordt gezegd. Hij is echter wel in staat zich uit te drukken in woorden, maar vaak is er dan sprake van logorroe: een patiŽnt spreekt in hoog tempo in lange zinnen, soms zonder enige inhoud. De patiŽnt heeft een voorkeur voor het gebruik van werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, gebruikt woorden in de verkeerde betekenis (zogenaamde semantische parafrasieŽn) of past neologismen toe. De patiŽnt met een sensorische afasie is zich niet van zijn tekortkomingen bewust.

Een puur sensorische afasie komt voor bij patiŽnten met een hersenletsel ter plaatse van het gebied van Wernicke (gyrus temporalis superior), bijvoorbeeld door een bloeding of een infarct. Bij ernstige vormen kan ook het lezen (alexie) of het schrijven (agrafie) gestoord zijn.

Een sensorische afasie komt vaak voor in combinatie met een motorische afasie; er is dan sprake van een gemengde afasie