home

 

Praxiestoornis

register

 

overzicht stoornissen

 

Neuropsychologische functiestoornissen
Deze stoornissen komen frequent voor bij personen met aangeboren of verworven hersenletsels.

Stoornissen in de praxie
Dit betreft een stoornis in de planning van een handeling (de preprogrammatie van de handeling), die voorafgaat aan elke gewilde handeling die een doel heeft.
Men maakt onderscheid tussen:

  • ideatoire en ideomotore praxie
    Ideatoire praxie heeft betrekking op het in de juiste volgorde uitvoeren van de deelhandelingen.
    Ideomotore praxie heeft betrekking op het juist kunnen hanteren van een voorwerp.

  • constructieve praxie
    Het kunnen opbouwen van een betekenisvol geheel uit betekenisloze elementen (Bvb. lego, puzzels,...).
    De stoornis kan aangeboren zijn (=dyspraxie) of verworven op latere leeftijd (= apraxie).