home

 

Mexicaanse griep, Influenza A-Virus H1N1

register

 

meer virussen

H1N1 virus

 

Inleiding

De varkensgriep werd vooral bekend door een serie uitbraken onder mensen in Mexico en de VS. Deze specifieke variant, subtype van het Influenza A-virus H1N1, is in tegenstelling tot de meeste varkensgriepen overdraagbaar van mens tot mens. In het verleden waren er al gevallen bekend van varken op mens besmetting. De opgedoken variant kent ook een hoge resistentie tegen veel van de gebruikelijke medicijnen bij griep en wordt daarom beschouwd als een voor mensen gevaarlijke vorm van griep. deze virusvariant zou een mix van vogelgriep, varkensgriep en menselijke griep zijn.

 

Uitbraak in Noord-Amerika in 2009


In 2009 overleden in Mexico tientallen mensen aan deze griep. Voor zover bekend zijn er inmiddels meer dan 1000 besmettingen in Mexico. De overheid van Mexico heeft op 23 en 24 april 2009 alle evenementen afgelast en alle openbare gelegenheden in Mexico-stad en de deelstaat Mexico gesloten.

De ziekte heeft zich ook verspreid naar CaliforniŽ en Texas. Er zijn daar 8 besmettingen bekend. Alle patiŽnten in de Verenigde Staten hebben de ziekte overleefd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een noodcomitť samengesteld om te onderzoeken of deze varkensgriep een gevaar kan opleveren voor de internationale volksgezondheid.

Op 8 juni 2009 is voor het eerst Nieuwe Influenza A (H1N1) vastgesteld bij Nederlanders die niet zelf op reis zijn geweest. Het gaat om een anderhalf jaar oud kind waarvan de vader is teruggekomen uit de Verenigde Staten en een 18-jarige vrouw die door een teruggekeerde collega werd besmet.
In andere Europese landen zijn al sinds langere tijd gevallen bekend van zogenaamde secundaire besmetting door contact met reizigers. Het aantal nieuwe gevallen in Europa neemt fors toe, zowel via import uit met name de Verenigde Staten en Mexico, als via secundaire besmetting.
Tot nu toe is bij 20 mensen in Nederland vastgesteld dat ze besmet waren met de nieuwe griepvariant. Zij zijn allemaal behandeld en de eerste ziektegevallen zijn genezen. Voor geen van hen was ziekenhuisopname nodig.
Aangezien het aantal gevallen van Nieuwe Influenza A (H1N1) blijft stijgen, is het van groot belang dat mensen die terugkeren uit een land waar Nieuwe Influenza A (H1N1) veel voorkomt, met name de Verenigde Staten en Mexico, alert zijn. Als ze tijdens de reis of vlak na terugkomst griepachtige verschijnselen en koorts (hoger dan 38 graden) ontwikkelen wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

De WHO heeft op 11 juni 2009 fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten. Ook in Nederland zien we een toename van het aantal besmettingen. Op dit moment is bij 35 personen de ziekte vastgesteld waarvan 9 personen het in Nederland hebben opgelopen. Nauwe contacten worden geÔnventariseerd en zo nodig behandeld.
Op dit moment hebben de meeste Nederlandse grieppatiŽnten de infectie in het buitenland opgelopen, maar er is ook sprake van beperkte verspreiding in eigen land. De nadruk ligt nu nog op het indammen van de verspreiding van de ziekte. Waarschijnlijk komt Nederland later in een fase waarin deze aanpak verandert. Dan zal de nadruk vooral liggen op het zo snel mogelijk verstrekken van de juiste medische zorg en minder op de opsporing.
Mensen die terug zijn gekomen uit de VS of Mexico en koorts (38 graden of hoger) en griepklachten hebben of binnen 7 dagen ontwikkelen, moeten contact opnemen met hun huisarts. Mensen die in andere landen zijn geweest waar de nieuwe griep circuleert (overzicht WHO website) en contact hebben gehad met zieke personen, dienen zich ook te melden bij de huisarts als zij deze verschijnselen hebben.

Minister Klink heeft op 19 juni 2009 besloten 34 miljoen vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep) aan te schaffen. Deze week sluit hij daarvoor contracten met vaccinfabrikanten.
Een belangrijk uitgangspunt is dat het vaccin zo effectief mogelijk is en zo spoedig mogelijk toegediend moet kunnen worden. Met de fabrikanten is afgesproken dat het vaccin uiterlijk eind dit jaar beschikbaar moet zijn.
De Gezondheidsraad heeft eerder dit jaar de minister geadviseerd voor de hele Nederlandse bevolking vaccins aan te schaffen. Tot de hele bevolking worden ook de Nederlandse Antillen en Aruba gerekend. Ook is geadviseerd om per persoon 2 vaccins te geven, omdat met ťťn prik een persoon niet voldoende beschermd is. Daarom is besloten 34 miljoen vaccins te kopen. Eerder dit jaar had de minister daar al een optie op genomen.

  • Mensen die terugkomen uit de Verenigde Staten of Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst klachten krijgen zoals: koorts van 38,0ļC of hoger en luchtwegklachten, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts. Ook krijgen ze het advies thuis te blijven.

  • Het RIVM volgt het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Op 9 juni heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken besloten niet essentiŽle reizen naar Mexico niet langer af te raden. Voor het laatste nieuws over reizigersadvies kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. http://www.minbuza.nl/nl/reizen-en-landen.

Beschrijving

De Mexicaanse griep, officieel Nieuwe Influenza A (H1N1), is een grieppandemie van een nieuwe stam van het H1N1-varkensgriepvirus, die zijn oorsprong heeft in Mexico in maart 2009. Er worden ook enkele andere namen gehanteerd, waaronder (nieuwe) influenza A (H1N1) en (vooral in de eerste dagen na de uitbraak) varkensgriep.
Het virus manifesteerde zich voor het eerst in Mexico en breidde zich in april uit naar de Verenigde Staten en al snel ook naar andere landen. Op 11 juni verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het uitbreken van de Influenza A (H1N1) een pandemie is. Op 16 juli meldde de WHO dat het aantal Mexicaansegriepgevallen inmiddels niet meer te tellen was. Volgens cijfers van het Amerikaans Centrum voor Ziektecontrole en ĖPreventie (CDC) zijn er op 28 augustus 2009 209.438 besmettingen en ten minste 2.185 doden als gevolg van het virus vastgesteld. Bij sterfgevallen is vaak sprake van een combinatie met ťťn of meerdere andere aandoeningen waardoor de patiŽnt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft. Overlijden aan alleen Mexicaanse griep is zeldzaam.
In veel gevallen verloopt de infectie vrij mild en veel patiŽnten melden zich daarom niet. Precieze cijfers over de sterftekans aan deze griep zijn dan ook niet bekend, maar de wereldwijde mortaliteit wordt geschat op 0,71%. In Nederland is dit 0,11%. Bij de 'gewone' Nederlandse seizoensgriep ligt dit percentage tussen de 0,03 en de 0,25%. De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd, omdat bij eerdere pandemieŽn is gebleken dat de agressiviteit van griepvirussen kan veranderen. Hierdoor zou de sterftekans kunnen toenemen.

 

Viruseigenschappen

Genetica en symptomen
Deze nieuwe virusstam is een reassortment van een aantal stammen van het H1N1-griepvirus, waaronder humane griep, vogelgriep en varkensgriep.
De meeste symptomen van varkensgriep zijn gelijk aan die van normale griep: koorts, loopneus, spierpijn, keelpijn en hoest. De symptomen diarree en braken zijn bij Influenza A (H1N1) heviger dan bij gewone griep.
Wereldwijd overlijden er jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 mensen aan griep. De slachtoffers zijn doorgaans ouderen, zeer jonge kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. Dit is bij deze griep niet anders. Het virus is in veel gevallen niet gevaarlijker dan de seizoensgriep, wel zou dit virus dieper in de luchtwegen doordringen waardoor de kans op longontsteking vergroot en na mogelijke mutaties kan het virus gevaarlijker worden.
Onder de patiŽnten zijn ook veel jongvolwassenen. Er zijn vermoedens dat deze mensen gevoeliger zijn om deze ziekte te krijgen, mogelijk als gevolg van een cytokinestorm. Regelmatig wordt in de media verwezen naar de Spaanse griep, een pandemie die zich afspeelde in 1918 en 1919, en waarbij tientallen miljoenen mensen stierven, van wie er veel nog jong waren.

 

Relatie met varkens en varkensvlees
Dit virustype wordt, anders dan de benaming 'varkensgriep' suggereert, niet in de eerste plaats aangetroffen bij varkens. Waarschijnlijk wordt het virus niet door het eten van vlees overgedragen . Bij verhitting boven 70 įC/160 įF wordt het virus sowieso vernietigd.
Desondanks besloten diverse landen na de uitbraak de grenzen gedeeltelijk of helemaal te sluiten voor varkensvlees. In een dierentuin in de Iraakse hoofdstad Bagdad werden drie wilde zwijnen geslacht. De overheid van Egypte besloot alle 250.000 varkens te ruimen. Deze ruimingen, en ook andere acties tegen varkens en varkensvlees, die veelal plaatsvinden en vonden in Islamitische landen, leidden tot beschuldigingen van discriminatie vanuit de Islamitische overheid tegenover de christelijke boeren.
Hoewel niet veelvoorkomend, zijn er wel gevallen bekend van besmette varkens. Zo bleek begin mei dat een Nederlandse varkensboer in Canada een groot aantal varkens op zijn boerderij had besmet.

Ziekteverloop
Het virus komt bij praten, hoesten of niezen van een patiŽnt in de lucht. Zo komt het in de luchtwegen van een volgende patiŽnt. Ook kan het door lichamelijk contact (handenschudden, zoenen) worden overgebracht, waarbij het virus uiteindelijk in de luchtwegen belandt.
Ongeveer 1 tot 7 dagen na de besmetting treden de eerste symptomen op. Deze komen overeen met de symptomen van seizoensgriep: koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, droge hoest, braken en diarree. Braken en diarree kunnen heviger zijn.
Na het optreden van de eerste symptomen duurt de ziekte meestal ongeveer zes dagen. Het kan echter voorkomen dat een patiŽnt dermate lichte verschijnselen heeft dat het lijkt alsof het herstel (veel) eerder optreedt. Wanneer de patiŽnt andere aandoeningen heeft of krijgt, kunnen die zich ernstiger ontwikkelen. Dat heeft echter weinig of geen invloed op de duur van de griep.
Een patiŽnt is besmettelijk (in staat de ziekte over te dragen) zolang hij de symptomen van de griep heeft. In de periode na besmetting, maar voor het optreden van symptomen is de patiŽnt niet besmettelijk. Doorgaans duurt de besmettelijkheid vijf tot zes dagen, maximaal zeven dagen na de eerste symptomen.

 

Preventie en behandeling

Preventie
HygiŽne is een belangrijk onderdeel van de preventie tegen de Mexicaanse griep. Preventie
De besmetting met griep, en dus ook deze griep, gebeurt hoofdzakelijk door met virus besmet slijm; door druppeltjes in de lucht van een hoestende of niezende patiŽnt en via besmette deurknoppen en andere oppervlakken. Beschermingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het regelmatig handenwassen, het huis schoon houden en zorgen voor een goede ventilatie. Het virus leeft in een droge warme omgeving veel korter dan in een vochtige, koele omgeving.
Om de kans te verkleinen dat men een ander besmet, is het aan te bevelen om bij het niezen en hoesten een wegwerpzakdoek te gebruiken, of nadien direct de handen te wassen. Het dragen van een mondmasker biedt enige bescherming tegen druppelinfectie en verhindert dat men met besmette handen aan neus of mond komt.

Behandeling
De CDC melden dat het virus resistent is tegen Amantadine en Rimantadine, maar wel behandeld kan worden met Oseltamivir en Zanamivir (handelsnamen Tamiflu en Relenza). Op 29 juni 2009 meldde de BBC dat in Denemarken de eerste resistentie van het virus tegen Oseltamivir geconstateerd is.

Vaccinatie is mogelijk, maar wereldwijd groeit kritiek op de noodzaak ervan.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Naast deze jaarlijkse griepepidemieŽn, heeft het influenzavirus A een aantal grote grieppandemieŽn veroorzaakt, waaronder drie in de twintigste eeuw: de Spaanse griep in 1918-1919, de Aziatische griep in 1957 en de Hongkonggriep in 1968-1969. In deze gevallen ging het telkens om een vorm van het influenzavirus A, dat door antigene shift zodanig was gemuteerd, dat mensen niet voldoende immuniteit hadden voor het virus. De pandemieŽn verschilden echter wel in omvang, viruseigenschappen en sterftegraad. Nevenstaande tabel geeft een overzicht van de drie grieppandemieŽn van de twintigste eeuw, met hun eigenschappen en gevolgen.

Naast deze pandemieŽn zijn er vaker dreigingen voorgekomen voor een uitbraak, zoals in de Verenigde Staten in 1976, en de Russische griep in 1977, waarbij het in beide gevallen ging om varianten van H1N1. Recenter zijn de uitbraken van SARS en vogelpest-variant H5N1, die er mede voor hebben gezorgd dat overheden en organisaties betere voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en alerter zijn geworden op uitbraken.

Uitbraak en verspreiding
De precieze herkomst van het nieuwe virus is onbekend. De eerste beschreven besmetting was van een vierjarige jongen uit La Gloria in de omgeving van Perote in de Mexicaanse staat Veracruz. Het jongetje overleefde de besmetting maar twee baby's uit hetzelfde dorp overleden. De eerste dodelijke afloop van een besmettingsgeval vond plaats op 13 april bij een 39-jarige vrouw uit de Mexicaanse stad Oaxaca. Dokters vermoedden aanvankelijk longontsteking versterkt door diabetes. Uit een Canadese test is later gebleken dat zij de nieuwe griepvariant had. Zij werkte als census-onderzoekster voor de belastingen en is daarom bij veel mensen van deur tot deur langs geweest.

De uitbraak van het virus werd voor het eerst ontdekt in Mexico-stad vanaf 18 maart. De Mexicaanse autoriteiten namen in eerste instantie aan dat het ging om een 'normale' griep. Op 21 april ontdekten de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat het ging om een nieuwe vorm van varkensgriep, toen twee kinderen in de Amerikaanse staat CaliforniŽ het virus opliepen.

In maart en april 2009 werd een groot aantal waarschijnlijke besmettingsgevallen gevonden in Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten. In het weekend van 25 april werd bekend dat het virus zich heeft verspreid naar andere landen, waaronder Canada en Nieuw-Zeeland. Op 27 april bleek dat ook het eerste geval van verspreiding in Europa was vastgesteld, in Spanje. Op dezelfde dag werd het virus ook vastgesteld in Schotland. Op 29 april 2009 werd bekendgemaakt dat de eerste dode in de VS was gevallen door deze ziekte.

Verder verloop
Op 25 april werd het virus voor het eerst vastgesteld bij een persoon die niet naar Mexico was gereisd. Het ging om een getrouwde vrouw uit Kansas, wier man wel naar Mexico was geweest. De twee werden niet opgenomen in het ziekenhuis, hun toestand werd omschreven als mild. Een persoon in Spanje van wie op 29 april bekend werd gemaakt dat hij het virus heeft opgelopen, wordt echter door veel bronnen genoemd als eerste door griep getroffen persoon die niet naar Mexico is geweest.

De griepvariant is op 2 mei 2009 ook aangetroffen bij een kudde varkens in de provincie Alberta, volgens de Canadian Food Inspection Agency. De dieren waren besmet door een medewerker van de boerderij, die de maand tevoren in Mexico was. Dit voorval is voor zover bekend de eerste keer zijn dat de ziekte van mens op dier wordt overgedragen.

Op 11 juni 2009 kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie "Fase 6" af, wat de hoogste fase is. Dit betekent dat het virus zich over meerdere continenten verspreid heeft.

Ziektegevallen en reacties per land

 

Afrika

Egypte
De regering van Egypte besloot op 1 mei om alle 300.000 tot 400.000 varkens in het land te ruimen. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) reageerde hierop door te melden dat dit geen enkel effect zal hebben. Op zondag 3 mei kwam het in de Egyptische hoofdstad CaÔro tot een harde confrontatie tussen demonstrerende varkensboeren en de politie.

OceaniŽ

Nieuw-Zeeland
Bij elf Nieuw-Zeelandse scholieren die naar Mexico waren geweest is vastgesteld dat zij besmet zijn met het virus.

AziŽ

China
De Chinese regering heeft op maandag 27 april een importverbod ingesteld voor vlees uit Mexico en enkele Amerikaanse staten. Op 8 juni was reeds van 108 personen bevestigd dat zij het virus hebben. Op 18 juli waren er 1537 gevallen, eind juli 2.090.
Gasten en personeel van het Metropark Hotel in Hongkong werden vanwege een geÔnfecteerde hotelgast in quarantaine geplaatst

 

Hongkong
Op 1 mei werden alle circa 200 gasten en 100 personeelsleden van een hotel in het Hongkongse stadsdeel Wan Chai in quarantaine geplaatst. Een Mexicaanse gast van het hotel was besmet met de Influenza A (H1N1). Onder de gasten waren acht Nederlanders en twee Belgen. Op 8 mei waren alle gasten inmiddels weer vrij. Op 18 juli waren er al 1748 gevallen geregistreerd, eind juli waren het er 3.673, waarvan er 1 is overleden.

IsraŽl
De IsraŽlische adjunct-minister van gezondheid Yakov Litzman maakte op 27 april in een persconferentie bekend dat een tweede mogelijk geval van deze griep was geconstateerd in zijn land. Verder adviseerde Litzman, hoewel niet formeel, om niet naar Mexico te reizen als daar geen noodzaak voor is en zei hij dat IsraŽl de benaming Influenza A (H1N1) verkiest boven varkensgriep, omdat varkens volgens het joodse geloof niet-koosjer zijn.
Een 26-jarige IsraŽlische student die naar Mexico op reis was geweest is ook besmet. Hij is inmiddels weer volledig hersteld.
Op 18 juli waren er 1.004 gevallen geregistreerd van de influenza A (H1N1), eind juli waren het er 1.520, wat het grootste aantal is in het Midden-Oosten.

Japan
Op 30 april en 1 mei waren al verdachte gevallen gesignaleerd in Japan, maar in beide gevallen ging het om vals alarm.
Een bord in een Japanse apotheek meldt dat alle mondkapjes zijn uitverkochtOp 8 mei werden de eerste drie gevallen van Influenza A (H1N1) bevestigd: het betrof een docent en twee tieners, die in Canada waren geweest en via Detroit waren teruggekeerd naar Japan. Twee dagen later werd een vierde geval bevestigd, een student die op schoolreis naar Canada was geweest.
Op 17 mei was al van 78 personen bekend dat ze de griep hadden opgelopen, onder wie veel tieners. In veel ziekenhuizen worden speciale klinieken ingericht voor de griep en overheden en kranten proberen met behulp van informatienummers en preventiemaatregelen de bevolking te informeren. Op 8 juni was het aantal bevestigde besmettingen al opgelopen tot boven de 400.
Op 17 juli werden er al 3.663 gevallen gemeld, eind juli waren het er 5.022, maar nog geen doden. Op 15 augustus viel de eerste griepdode in Japan.

MaleisiŽ
Reizigers worden gescand op Internationale Luchthaven Suvarnabhumi (Thailand) om verspreiding van de Influenza A (H1N1) tegen te gaanDe Maleise minister van volksgezondheid Liow Tiong Lai maakte op 27 april 2009 bekend dat het ministerie MaleisiŽrs adviseert niet meer te reizen naar Mexico, Canada en enkele Amerikaanse staten, waaronder Texas en CaliforniŽ. De minister zei dat de ziekenhuizen van Putrajaya en Serdang in geval van besmettingen gebruikt zullen worden voor de quarantaine.
Op 15 mei is het eerste geval van deze griep in MaleisiŽ vastgesteld. Het betreft een jonge student van 21 jaar die recentelijk uit de Verenigde Staten was teruggekeerd.
Op 18 juli waren er reeds 835 gevallen geregistreerd, eind juli 1.371 waarvan 4 overlijdens. Eind augustus waren er in MaleisiŽ al 72 overlijdens.

Zuid-Korea
Nadat op 2 mei 2009 het eerste geval van Influenza A (H1N1) in Zuid-Korea bevestigd werd, bleek op 5 mei dat er een tweede persoon met de ziekte kampt. Via mens-op-mensoverdracht heeft de eerste patiŽnt de tweede besmet. Dit was de eerste mens-op-mensbesmetting in AziŽ. Op 18 juli waren er 448 gevallen, eind juli waren het er 1.399. Op 15 augustus viel de eerste griepdode in Zuid-Korea.

Europa
Eind juli 2009 waren er in Europa 26.446 griepgevallen, waarvan er 40 personen overleden. Eind augustus 2009 waren er 46.016 gevallen, waarvan 104 overlijdens. Eind september waren er meer dan 56.000 griepgevallen en 138 overleden,

BelgiŽ
Op 26 april gaf interministerieel commissaris Marc Van Ranst aan dat er nog geen maatregelen genomen worden maar dat waakzaamheid geboden is. "We zullen de situatie op de voet volgen en ingrijpen indien nodig", aldus Van Ranst. Op Brussels Airport werden informatiebrochures uitgedeeld met informatie over de Mexicaanse griep.
Op 27 april werd het reisadvies van Buitenlandse Zaken aangepast tot "Niet-essentiŽle reizen worden afgeraden." Op die manier konden mensen die een reis naar Mexico gepland hebben, deze kosteloos annuleren.
Op 2 mei maakte de overheid bekend een optie te nemen op 20.000.000 doses vaccin. Dat komt op twee doses per inwoner, alles samen zal dit 150.000.000 euro kosten. De wedren van de farmaceutische bedrijven om een werkend vaccin te ontwikkelen is begonnen, echte resultaten kunnen een paar weken tot een paar maanden op zich laten wachten.
Op 13 mei werd een eerste geval van een besmet persoon bekend gemaakt, een 28-jarige man uit de omgeving van Gent. Hij werd in quarantaine geplaatst in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Hij had milde symptomen en zijn toestand was niet bepaald zorgwekkend. Er werden meldpunten aangesteld die men kan gebruiken als de dokterspraktijken zouden vol lopen. Op 11 juli raakte bekend dat de griepcommissie bij een ernstige uitbraak van Influenza A (H1N1) het "verkiezingssysteem" wil hanteren als maatregel waarbij burgers zich verplicht moeten laten vaccineren.
Tussen 13 mei en 13 juli werden in totaal 126 gevallen geregistreerd. De eerste patiŽnten werden in het Sint-Pietersziekenhuis in quarantaine geplaatst en behandeld met virusremmers. Aangezien de ziekte in de meeste gevallen niet ernstiger is dan seizoensgriep werden latere patiŽnten thuis geÔsoleerd. Personen die nauw contact hadden met patiŽnten werden ook geÔsoleerd en behandeld met virusremmers om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Dit werd later haast onmogelijk. Sinds 14 juli werden ze niet meer in quarantaine geplaatst, nauwe contacten krijgen sindsdien geen virusremmers meer. Vooral ernstig zieke patiŽnten en personen uit risicogroepen krijgen nog virusremmers, eventueel in een ziekenhuis. Voor de overige patiŽnten gelden dezelfde regels als bij gewone griep. Ook krijgen alle gemeenten en provincies virusremmers en mondmaskers via het leger, die dan zelf kunnen beslissen wat ze er mee doen. Men bestelde 12 miljoen vaccins tegen de H1N1-griep. De eerste vaccins zijn voor personen uit de medische sector, waaronder huisartsen en ziekenhuispersoneel, en personen uit risicogroepen. Het is nog niet helemaal duidelijk wie zich best nog laat vaccineren. Daarnaast is het aangeraden om meer aandacht te besteden aan persoonlijke hygiene.
Op 30 juli viel de eerste griepdode in BelgiŽ, het betreft een jonge vrouw uit Meerle bij Hoogstraten. Zij was de week ervoor opgenomen in het ziekenhuis van Turnhout maar haar ziektebeeld verslechterde dusdanig dat zij overleed.
Op 1 oktober 2009 viel een tweede dode, een 44-jarige vrouw uit de provincie Henegouwen. Op 13 oktober viel een derde dode, een 37-jarige vrouw uit Antwerpen. Het vierde dodelijke slachtoffer was een 5-jarige jongen uit de provincie Henegouwen, een vijfde dode was een 43-jarige man uit de provincie Luik. Op 19 oktober hebben in totaal 20.100 gevallen de griep gehad en 5 doden.


Duitsland
Op de Internationale Japanse School in DŁsseldorf zijn op 11 juni dertig leerlingen getroffen door het griepvirus A/H1N1. De school werd gesloten en de besmette kinderen zijn in quarantaine geplaatst om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De directeur van het Robert Koch Instituut zegt dat in Duitsland nu negentig mensen door het virus zijn getroffen. Hij verwacht dat dit aantal de komende tijd nog zal stijgen.
Op 29 april 2009 werd bekend dat Duitsland na Spanje en het Verenigd Koninkrijk het derde Europese land is waar een griepgeval is bevestigd. Het Ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat er een besmettingsgeval is opgedoken in de deelstaat Beieren. Later werd bekend dat er nog twee andere gevallen waren. De drie personen komen uit Hamburg, Regensburg en Kulmbach. Ook is er bekend gemaakt dat een van de 3 personen niet zelf in Mexico is geweest, wat betekent dat er sprake is geweest van een overdracht van het virus van mens op mens. Op 17 juli waren er al 834 gevallen gemeld. Eind juli waren het er al 6.062, eind augustus 16.116. Duitsland is daarmee het land met het hoogste aantal besmettingen zonder overlijden.


Frankrijk
Op 3 mei weigerde een onbekend aantal bagagemedewerkers uit angst voor de Influenza A (H1N1) op de Franse luchthaven Orly de bagage uit de uit Mexico afkomstige vliegtuigen te lossen. Een groot aantal passagiers kampte daardoor met vertraging. Op 18 juli waren er 514 gevallen. Op 30 juli eiste de ziekte de eerste dode in Frankrijk.

 

Griekenland
Op 17 juli waren er in Griekenland 323 ziektegevallen, op 1 augustus waren er meer dan 740. Op 31 juli besloot de Griekse regering om de gehele bevolking te vaccineren, te beginnen in september met de risicogroepen. Op 23 augustus 2009 viel de eerste griepdode in Griekenland.

 

Ierland
In Ierland is op 2 mei 2009 het eerste geval van Influenza A (H1N1) vastgesteld. Ierland is het tiende Europese land waar de Influenza A (H1N1) is vastgesteld. Er was een monster met materiaal naar Groot-BrittanniŽ gestuurd voor laboratoriumonderzoek. Daaruit is gebleken dat het om het H1N1-virus gaat dat zich vanuit Mexico over de wereld verspreidt. Op 18 juli waren er 153 gevallen, eind juli waren er 276. Op 8 augustus 2009 viel in Ierland de eerste griepdode te betreuren.

 

ItaliŽ
Op 2 mei 2009 is er in ItaliŽ een eerste geval van de Influenza A (H1N1) bevestigd. De man, uit het Toscaanse Massa, is in het ziekenhuis opgenomen. Op 17 juli waren er 258 gevallen, eind juli 975. Op 30 september waren er al 1300 gevallen, waarvan 2 doden.

 

Luxemburg
Op 2 juni 2009 is er voor het eerst in Luxemburg de Influenza A (H1N1) opgedoken. Het gaat om een persoon in het noorden van Luxemburg. Deze is net terug gekomen van New York. Op 18 juli waren er 19 gevallen, eind juli 52. Eind september waren er 190 besmette gevallen. Op 17 september overleed het eerste slachtoffer aan de Mexicaanse Griep.

 

Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseerde op 25 april mensen die binnen zeven dagen na terugkomst uit Mexico hoge koorts krijgen zich te melden bij de huisarts. Direct meldden zich mensen bij het RIVM die terugkwamen uit Mexico met koorts en griepachtige verschijnselen, maar uit onderzoek bleek dat deze mensen het virus niet hadden. Luchthaven Schiphol zag op 26 april nog geen redenen om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Luchtvaartmaatschappij KLM, die dagelijks vliegt naar Mexico, laat vertrekkende passagiers een vragenlijst invullen over hun gezondheid.

In eerste instantie zag het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen reden om een negatief reisadvies voor Mexico af te geven. Op 28 april werd besloten om het reisadvies toch te veranderen in "niet-essentiŽle reizen naar Mexico worden ontraden."
Op 29 april kwam het Outbreak management team bijeen.
Het RIVM heeft de Influenza A (H1N1) opgewaardeerd naar categorie A van de meldingsplichtige ziekten. Dit houdt in dat artsen bij het vermoeden of vaststellen van de ziekte verplicht zijn de naam van de patiŽnt door te geven. Hierbij telt de bescherming van de volksgezondheid hoger dan de privacy van de patiŽnt.
Op 30 april werd bekend dat ook in Nederland een geval van Influenza A (H1N1) is gesignaleerd, bij een driejarig kind. Het kind is 27 april met zijn ouders teruggekomen van een familiefeest in Mexico Het RIVM is daarom, samen met de luchtvaartmaatschappij, begonnen de passagiers op te sporen die tijdens de vlucht vlak voor, vlak achter en naast het gezin zaten. Deze passagiers krijgen ook uit voorzorg de virusremmer Tamiflu toegediend. Het besmette kind en zijn familie worden behandeld. Inmiddels zijn alle dertig passagiers, die in de buurt van het kind in het vliegtuig zaten, door onder andere GGD Kennemerland opgespoord.
Op 31 juli waren er 517 meldingen van Influenza A (H1N1). Het betreft 126 besmettingen binnen Nederland.
Op 4 augustus meldde het RIVM dat er een 17-jarige jongen is overleden aan de griep. Hij was al ernstig ziek en kreeg ook nog eens deze griep erbij, dat werd hem fataal. De jongen is in de nacht van maandag op dinsdag in een ziekenhuis overleden.
Ab Klink, minister van Volksgezondheid, meldde naar aanleiding hiervan dat de ziekte in verreweg de meeste gevallen mild verloopt. "Helaas is bij de nieuwe influenza A, net zoals bij de reguliere griep, in incidentele gevallen toch sprake van slachtoffers. Maar we doen er alles aan dat aantal zo veel als mogelijk te beperken."
Roel Coutinho, directeur infectieziektebestrijding, gaat ervan uit dat ťťn op de duizend patiŽnten overlijdt. Het gaat dan vrijwel altijd om mensen die al ernstig ziek waren. Volgens het RIVM hadden op 4 augustus 663 Nederlanders de Mexicaanse griep. Op 31 juli waren dat er circa 500. Negen mensen zijn tot en met 4 augustus in het ziekenhuis terechtgekomen, een deel is inmiddels weer thuis.
Op 6 augustus werd bekend gemaakt door minister Klink dat de schoolvakanties misschien verlengd worden als de Mexicaanse griep heviger en eerder uitbreekt dan verwacht. Een dag later is dit plan al weer van de baan.
Op 7 augustus maakt het RIVM bekend dat de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)) voortaan als 'gewone griep' wordt beschouwd, vanwege het relatief milde verloop. Alleen risicogroepen komen nog in aanmerking voor speciale behandeling, zoals met antivirale middelen (Tamiflu). In Nederland zijn tot nu toe 912 besmettingen gemeld.
Midden augustus maakt het RIVM bekend dat er inmiddels 1473 bevestigde infecties van Mexicaanse griep bekend zijn.
Op 17 augustus adviseren de Gezondheidsraad en het RIVM om in Nederland alleen medisch kwetsbare groepen, gezondheidswerkers en mantelzorgers die met patiŽnten in contact komen te vaccineren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Minister Ab Klink van VWS heeft dit advies overgenomen.
Op 21 augustus werd de tweede Mexicaanse griepdode bevestigd in Nederland. Het gaat om een 58-jarige man die, net als de eerste dode, al ernstig ziek was voordat hij met de Mexicaanse griep was besmet.
Op 18 september werd het overlijden van nog 2 personen bekendgemaakt. Een 52-jarige man en een 85-jarige vrouw waren evenals de eerste sterfgevallen al verzwakt door andere ernstige ziektes. In totaal zijn er nu in Nederland 6 personen overleden aan deze griep.

 

Oostenrijk
Op 28 april maakte de Oostenrijkse minister van volksgezondheid Alois StŲger bekend dat een 28-jarige vrouw "zeer waarschijnlijk" besmet is met de varkensgriep. Op 17 juli waren er 51 gevallen, eind juli 153.

 

RoemeniŽ
Een 30-jarige in de VS wonende vrouw die op 23 mei via Parijs naar RoemeniŽ is gevlogen, is opgenomen in het Matei Bals ziekenhuis voor infectieziekten in Boekarest, samen met een aantal van haar familieleden. Bij haar is met 99% zekerheid het H1N1-virus geconstateerd. Op 18 juli waren er 60 gevallen, eind juli 164.

 

Spanje
Op 27 april maakte het Spaanse ministerie van volksgezondheid bekend dat een 23-jarige man uit Almansa varkensgriep heeft opgelopen. De man was op 22 april teruggekeerd uit Mexico en op 25 april in quarantaine geplaatst. Dit was het eerste bevestigde geval van varkensgriep in Europa.
Op 28 april werd door de Spaanse minister van Gezondheid, Trinidad Jimťnez, een tweede geval bevestigd. Het gaat om een 24-jarige persoon die samen met de andere besmette Spanjaard naar Mexico was geweest. Hij ligt in een ziekenhuis in Valencia.
Op 30 juni overleed een vrouw aan de gevolgen van de Influenza A (H1N1). Een dag eerder werd haar kind met een keizersnede ter wereld gebracht. Ze was de eerste dode op het Europees vasteland.
Op 18 juli waren er 1.309 gevallen, waarvan er 4 zijn overleden. Eind juli was dat opgelopen tot 1.538 gevallen, en 6 overlijdens. Eind augustus was het aantal doden in Spanje opgelopen tot 21.

 

Verenigd Koninkrijk
Op 27 april 2009 werden door de Schotse minister van volksgezondheid Nicola Sturgeon twee gevallen van Mexicaanse griep in Schotland bevestigd. Beide bevonden zich op een geÔsoleerde afdeling van een ziekenhuis in Airdrie. In totaal zouden er 25 mensen getest zijn op Mexicaanse griep. Op 14 juni 2009 werd bekend gemaakt dat er in Schotland de eerste Europese dode is gevallen ten gevolgen van de Influenza A (H1N1). Het betrof een persoon in een ziekenhuis in Glasgow die samen met negen anderen behandeld werd voor de griep.
Op 17 juli 2009 was het Verenigd Koninkrijk in Europa tot nu het land met de meeste Mexicaansegriepgevallen. Zeker 29 mensen zijn inmiddels overleden, terwijl er zeker 65.000 besmettingsgevallen zijn. Men houdt rekening met mogelijk tussen 20.000 en 65.000 doden in het komende winterseizoen. Ķ
Eind augustus 2009 waren in het Verenigd Koninkrijk reeds 65 mensen overleden aan de Mexicaanse griep.

 

Zwitserland
Na aanvankelijke verwarring is in april 2009 ťťn geval van daadwerkelijke H1N1 infectie door de Zwitserse overheid bekend gemaakt. De patiŽnt overleefde de infectie. Enkele tientallen personen zijn preventief behandeld. Op 18 juli waren er 220 gevallen, eind juli 462.

Noord-Amerika

Canada
In Canada zijn negentien gevallen van varkensgriep bevestigd; twee in Alberta, vier in Nova Scotia, zes in Brits-Columbia en zeven in Ontario. In de provincie Alberta is deze griepvariant tevens aangetroffen bij een kudde varkens.
In de Canadese provincie Alberta is een vrouw aan Influenza A (H1N1) overleden. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten in de westelijke provincie vrijdag laten weten. De vrouw is rond 35 jaar oud en had recentelijk geen bezoek aan Mexico gebracht.

 

Cuba
Cuba maakte op 29 april bekend voor minstens 48 uur geen vluchten van en naar Mexico toe te staan.

 

Mexico

Een Mexicaanse militair deelt mondkapjes uit
Tijdens een kerkdienst in de Kathedraal van Mexico-stad wordt gebeden voor slachtoffers en de hoop uitgesproken op goede maatregelen van de overheidDe epidemie begon in Mexico. Volgens minister van gezondheid Josť Ńngel Cůrdova zijn er 1204 besmettingen en 42 overlijdensgevallen bevestigd. Doden zijn gevallen in Mexico-stad, Mexico, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Guanajuato en Aguascalientes. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen overleden. Op Baja California Sur na zijn er in alle 31 staten griepgevallen gemeld.
Op 24 april 2009 besloten de overheden van Mexico-stad en de staat Mexico tot het sluiten van scholen, musea, bibliotheken, theaters en andere openbare gebouwen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Een dag later werd bekend dat de scholen in Mexico-stad en de staten Mexico en San Luis PotosŪ in ieder geval tot 6 mei gesloten zouden blijven.
Op 25 april riep president Felipe Calderůn de noodtoestand uit. De inwoners van de hoofdstad is aanbevolen elk lichamelijk contact, waaronder handenschudden en zoenen te vermijden, mondkapjes te dragen en niet in grote groepen samen te komen. Zwangere vrouwen is aangeraden thuis te blijven. In vliegvelden en busterminals in het hele land worden passagiers gecontroleerd op varkensgriep. Alle niet-urgente rechtszaken in Mexico-stad zijn voorlopig opgeschort. De Katholieke Kerk heeft alle missen voorlopig opgeschort en voetbalwedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Restaurants mogen uitsluitend nog meeneemmaaltijden verzorgen. De meeste partijen hebben de campagne voor de verkiezingen op 5 juli voorlopig opgeschort, hoewel een aantal kandidaten van de gelegenheid gebruik maken en mondkapjes en thermometers uitdelen als verkiezingsmateriaal.
Op 27 april besloot de Mexicaanse minister van onderwijs dat de scholen in het hele land tot 6 mei gesloten zullen blijven. Burgemeester van Mexico-stad Marcelo Ebrard verklaarde indien het aantal nieuwe besmettingen niet afneemt desnoods het hele openbaar vervoersysteem van de stad stil te zullen leggen. Op 28 april verklaarde minister Cůrdova dat het aantal nieuwe besmettingen aan het afnemen is.
President Calderůn riep de Mexicanen op 29 april op van 1 april tot 5 mei zo veel mogelijk binnen te blijven en schortte voor die periode alle niet-essentiŽle overheidsdiensten op. Transportfaciliteiten, waaronder vliegvelden, havens en busstations, zullen echter openblijven. Vanaf 7 mei kwam het openbare leven langzaam weer op gang, maar de autoriteiten hebben aangekondigd nog niet alle maatregelen op te schorten en waakzaam te blijven.
Het Mexicaans planbureau schat dat de epidemie een teruggang van een half procent van Mexico's bruto nationaal product zal betekenen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft Mexico een noodlening van 25 miljoen dollar toegekend.
Een van de personen die in Mexico-stad met griepverschijnselen in het ziekenhuis is opgenomen is de politicus Manuel Camacho, in het verleden burgemeester van Mexico-stad en minister van buitenlandse zaken. Na zes dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen werd hij op 29 april genezen verklaard en ontslagen.
Op 25 mei maakte de deelstaat Veracruz bekend een standbeeld te willen oprichten voor 'PatiŽnt nul', de 4-jarige Edgar HernŠndez, die als het eerste slachtoffer van het virus wordt gezien. De hoop is dat het beeld het toerisme zal stimuleren.

 

Verenigde Staten
Barack Obama spreekt tot de National Academy of Sciences over de griepuitbraakOp 29 april werd door het CDC het eerste overlijdensgeval in de VS als gevolg van de varkensgriep bekendgemaakt. Een peuter, van 23 maanden, uit de staat Texas is het eerste slachtoffer van de griep buiten Mexico. Later bleek dat de overleden peuter uit Mexico afkomstig was. De ouders waren naar de Verenigde Staten gekomen voor de behandeling van het virus.
Op zondag 26 april 2009 maakte de Amerikaanse minister Janet Napolitano bekend dat in de VS de noodtoestand voor de gezondheidszorg wordt uitgeroepen. Ze noemde deze stap een "standaardmaatregel". Verschillende scholen werden voor minstens enkele dagen gesloten. In verschillende steden werden openbare gelegenheden gesloten en in de Texaanse stad Cibolo besloot de burgemeester de stadsparken te sluiten. President Obama vond dat de varkensgriep "reden is voor bezorgdheid, maar niet voor paniek." Op 28 april vroeg Obama het Amerikaans Congres om 1,5 miljard dollar voor de bestrijding van de varkensgriep, onder andere voor medicijnen.

Zuid-Amerika

ArgentiniŽ
ArgentiniŽ verbrak op woensdag 29 april alle inkomende vluchten uit Mexico. De ban zou zeker gaan duren tot maandag 4 mei. Op 17 juli 2009 telt ArgentiniŽ na de VS het hoogste dodental.

Reacties van internationale organisaties

Wereldbank
Op zondag 26 april 2009 maakte de Mexicaanse minister AgustŪn Carstens in Washington bekend dat de Wereldbank per direct een lening van 205 miljoen dollar verstrekt aan Mexico voor het bestrijden van de varkensgriep. 25 miljoen dollar is bedoeld voor primaire doeleinden, onder andere medicijnen. De overige 180 miljoen dollar is bestemd voor langetermijndoelen zoals het gereedmaken van autoriteiten en instellingen voor een grootschalige epidemie.

 

Wereldgezondheidsorganisatie
Pandemie-alarmfases van de WHO. Fase Beschrijving:

  1. Er circuleren geen dierlijke griepvirussen waarvan bekend is dat ze infecties veroorzaken bij mensen.

  2. Van een dierlijk griepvirus is bekend dat deze een infectie heeft veroorzaakt bij een mens. Het virus wordt daarom als een mogelijke veroorzaker van een pandemie beschouwd.

  3. Een dierlijk of menselijk-dierlijk griepvirus heeft enkele gevallen of kleine clusters van besmetting veroorzaakt bij mensen. Er is geen sprake van grootschalige overdracht van het virus van mens op mens.

  4. Van het dierlijke of menselijk-dierlijke griepvirus is bevestigd dat er sprake is van overdracht van mens op mens, wat betekent dat de kans op een uitbraak zeer aanwezig is. Fase 4 betekent een significante verhoging van het risico op een pandemie, maar een pandemie is nog niet onvermijdelijk.

  5. Hetzelfde griepvirus heeft uitbraken veroorzaakt in twee of meer landen in dezelfde WHO-regio Deze fase geeft aan dat een pandemie waarschijnlijk is.

  6. (huidige fase) Naast de criteria van fase 5 heeft het griepvirus een uitbraak veroorzaakt in minstens een ander land in een andere WHO-regio.

Post-piekperiode Het aantal ziektegevallen daalt in de meeste landen. Aangezien pandemieŽn vaak in golven optreden is het niet ondenkbaar dat het aantal ziektegevallen vervolgens weer gaat stijgen.
Post-pandemische periode De activiteit van griepvirussen is terug op het normale niveau.
 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf op 25 april 2009 aan dat het griepvirus een "pandemisch potentieel" had. De WHO, onderdeel van de Verenigde Naties, stuurde deskundigen naar Mexico gestuurd om de lokale gezondheidsautoriteiten te helpen. Tevens werd door de organisatie een noodcomitť samengesteld om te onderzoeken of deze varkensgriep een gevaar kan opleveren voor de internationale volksgezondheid. De eerste bijeenkomst van dit comitť vond plaats op 25 april in GenŤve.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst had Margaret Chan, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, aangegeven dat onder meer een aanpassing van het pandemic alert level (Pandemie-waarschuwingsschaal) mogelijk was. Dit alertheidniveau bevond zich op niveau 3 op een schaal van 6, hetgeen inhoudt dat het bestaan van een nieuw virus weliswaar is bevestigd, maar dat er geen tot weinig bewijs is voor een grote uitbraak. Het comitť kwam tot de conclusie dat er meer informatie nodig was om een verhoging van het alertheidniveau te overwegen. Een dag eerder was door WHO-woordvoerder Gregory Hartl gezegd, dat, gezien de omstandigheden van deze uitbraak, er geen sprake was van een vorm van een normale 'seizoensgriep'. "Omdat deze gevallen zich niet voordoen bij de allerjongsten en de alleroudsten, wat normaal is bij seizoensgriep, is dit een ongebruikelijke gebeurtenis en een reden voor verhoogde oplettendheid," aldus Hartl.
WHO-epidemioloog Keiji Fukuda zei op 26 april in een persconferentie dat de wereld beter dan ooit voorbereid zou zijn op een mogelijke grieppandemie door de voorbereidingen die getroffen zijn naar aanleiding van de vogelpest in de voorgaande jaren. In de persconferentie zei Fukuda verder dat de WHO bezig is met het ontwikkelen van een varkensgriepvaccin. De productie van een dergelijk vaccin duurt 10-12 weken. De WHO heeft geen negatief reisadvies voor Mexico of andere getroffen landen geadviseerd.
Naar aanleiding van een tweede bijeenkomst van het noodcomitť op 27 april werd het alarmniveau verhoogd naar fase 4. Het comitť had dit geadviseerd en dat advies werd door directeur-generaal Chan overgenomen. De beslissing was gebaseerd op epidemiologische gegevens waaruit bleek dat het virus mens-op-mens overdraagbaar is en dat het virus zich makkelijk snel kan verspreiden. Volgens Chan betekende deze verhoging dat de waarschijnlijkheid van een pandemie was toegenomen, maar dat een pandemie niet onvermijdelijk was. Het nieuwe alertheidniveau houdt in dat de landen intensievere maatregelen moeten nemen tegen verspreiding van besmetting.
Op de avond van 29 april 2009 werd de alarmfase door de Wereldgezondheidsorganisatie opgeschaald naar niveau 5.
Op 11 juni werd het alarmfaseniveau verhoogd naar niveau 6, het hoogste niveau. De uitbraak was hiermee door de organisatie tot pandemie uitgeroepen.
Op 16 juli 2009 meldde de WHO dat het aantal gevallen niet meer is te tellen.

 

Europese Unie
Commissaris Androulla Vassiliou van de Europese Unie zei op maandag 27 april dat zij persoonlijk het reizen naar de varkensgriepgebieden afraadt. Ook maakte ze bekend dat de ministers van volksgezondheid van de EU-landen op donderdag 30 april bijeenkomen in een spoedoverleg. Na de bijeenkomst maakte de Nederlandse minister Ab Klink bekend dat Europa klaar is voor een eventuele grieppandemie. Ook gaf hij aan dat de EU geen vliegverbod voor Mexico instelt.

Benaming
Voor de uitbraak van het virus wordt geen eenduidige term gehanteerd. In het begin van de uitbraak werd vooral de naam 'varkensgriep' gehanteerd. Redenen om een andere naam te gebruiken waren imagoschade voor varkensvlees of geloofsovertuiging. Er zijn door verschillende landen en organisatie alternatieve namen voorgesteld, waarvan 'Influenza A (H1N1)' de in Nederland en BelgiŽ meest gebruikte en geaccepteerde variant is.
Op 27 april maakte Yakov Litzman, de ultrareligieuze minister van gezondheid van IsraŽl, bekend dat voortaan in IsraŽl gesproken zal worden van de 'Influenza A (H1N1)' in plaats van varkensgriep. Dit vanwege het niet-koosjer zijn van varkens. Later, onder andere na klachten van de Mexicaanse ambassadeur in IsraŽl, werd deze uitlating door de IsraŽlische regering herroepen en afgedaan als een grapje of verspreking van de betreffende minister.
De Europese Unie heeft de naam 'varkensgriep' eveneens in de ban gedaan. De naam zou varkensvlees imagoschade toebrengen, waar varkensboeren weer de dupe van zouden kunnen worden. In plaats daarvan hanteert de EU de naam nieuwe griep (Novel Flu).
De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) meldde op 28 april eveneens dat het de naam varkensgriep niet correct vond. Gezien de opbouw van het virus, dat naast stammen van varkensgriep ook stammen van menselijke en vogelgriep bevatte, was de naam volgens de organisatie niet juist. De OIE stelde de naam North American influenza ("Noord-Amerikaanse griep") voor, verwijzend naar de herkomst en op dezelfde manier benaderd als de Aziatische griep en de Spaanse griep. Overigens geldt voor de Spaanse griep dat deze niet verwees naar de herkomst, maar naar het land waar voor het eerst uitgebreid over de griepuitbraak werd bericht.
De Amerikaanse minister van landbouw Tom Vilsack pleitte er op 28 april samen met minister van Binnenlandse Veiligheid Janet Napolitano eveneens voor dat het virus niet meer als 'varkensgriep' werd aangeduid. Net als de EU, oordeelden zij dat varkensvlees door de benaming imagoschade op zou lopen. Vilsack en Napolitano stelden als alternatief de naam H1N1 Flu voor.
Op 29 april zei ook het Nederlandse RIVM in het vervolg niet meer over varkensgriep te spreken, maar over Influenza A (H1N1). Ook het Zuid-Koreaanse Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw, Bosbouw en Visserij en de Taiwanese autoriteiten riepen op tot nieuwe benamingen: in Zuid-Korea werd de pers gevraagd de naam Mexicaans virus te gebruiken, Taiwan stelde als alternatief "H1N1 flu" of "new flu" voor.
De Wereldgezondheidsorganisatie weigerde in de beginperiode een nieuwe naam te gebruiken om het virus en de uitbraak aan te duiden, omdat dit vanaf het begin de gangbare term zou zijn geweest. Op 30 april maakte de organisatie bekend alsnog een andere naam te kiezen: vanaf heden hanteert de WHO de naam influenza A (H1N1). Toen Nederlandse nieuwsorganisaties van de Mexicaanse griep bleven spreken, werd begin juni druk vanuit de Mexicaanse ambassade op hoofdredacteuren uitgeoefend om alsnog de naam te wijzigen. Inmiddels spreekt het RIVM over Nieuwe Influenza A, in lijn met veel andere Europese landen.
De medische benaming voor het virus is Influenza A (H1N1) virus, human, hoewel die naam geldt voor meerdere varianten zoals de Spaanse griep van 1918, de Russische griep van 1977-1978 en een groot aantal uitbraken van de gewone wintergriep.