home

 

norovirus

register

 

meer virussen

 

 

 

Inleiding
Het Norovirus is zeer besmettelijk en veroorzaakt buikgriep en diarree. De typische vertegenwoordiger is het norwalkvirus. Er wordt geschat dat wereldwijd 50% van alle acute episoden van gastroenteritis (buikgriep) door deze virussen worden veroorzaakt. Het virus is zeer besmettelijk en komt geregeld in de vorm van epidemieŽn op relatief kleine schaal voor. Vooral in de winter is het virus actief. Daarom wordt het ook wel 'winter braakziekte' genoemd.
Vooral in een omgeving waar mensen dicht bij elkaar zijn, zoals scholen, is het risico van besmetting groot. Handen wassen na het toiletbezoek of na contact met een patiŽnt met diarree of met braakneigingen zijn van essentieel belang om verspreiding te voorkomen. De ziekte gaat in principe vanzelf over maar bij uitdrogingsverschijnselen kan opname noodzakelijk zijn om vocht via een infuus toegediend te krijgen.
Het virus is genoemd naar de plaats Norwalk in Ohio, waar het in 1968 voor het eerst werd geÔdentificeerd.

 

Ziekteverschijnselen
Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep. Ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. Bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kunnen de klachten ernstiger zijn en kan de ziekte aanzienlijk langer duren.
Symptomen van norovirus besmetting zijn:

 • Vaak plotseling beginnende misselijkheid, braken (ook wel projectielbraken genoemd vanwege de soms optredende heftigheid), hoofdpijn, buikpijn, diarree, maagkrampen, spierpijn, malaise en milde koorts zijn de meest voorkomende klinische symptomen.
 • Er is geen bloed of slijmbijmenging in de ontlasting (faeces).
 • De infectie duurt gemiddeld twee dagen bij personen met een goede gezondheid, maar soms aanzienlijk langer bij ouderen.

Verband duur infecties en de leeftijd
Bij volwassenen gaat het in de meeste gevallen vanzelf over na ťťn tot vier dagen. Voor jongeren geldt het volgende:

 1. Zes dagen met vooral diaree voor 0-jarigen.

 2. Vier a vijf dagen voor jonge kinderen.

 3. Twee dagen met vooral braken voor (jong)volwassenen.

Verdenking van Norobesmetting:

 • Projectielbraken in meer dan 50 % van de gevallen.

 • Een ziekteduur van 12 tot 60 uur.

 • Een incubatietijd van 15-48 uur.

 • Personeel en cliŽnten of patiŽnten blijken ziek.

Behandeling Norobesmetting

 • Er bestaat geen geneesmiddel tegen deze buikgriep.

 • De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf over na 1 tot 4 dagen.

 • Het is belangrijk dat de zieke voldoende vocht, suikers en zouten binnen krijgt om uitdroging te voorkomen (wegens de diarree).

 • Als de zieke het kan verdragen kunnen kleine hoeveelheden licht voedsel worden gegeten.

 • Alcohol en koolzuurhoudende dranken moeten vermeden worden.

 • Bij twijfel aangaande het herstel dient de huisarts te worden geraadpleegd.

Niet naar werk of school gaan bij besmetting!
Zieke personen, en zeker diegenen die betrokken zijn bij verpleging in het ziekenhuis of verpleeghuis of andere patiŽntenzorg en bij voedselbereiding, worden dringend aangeraden om niet naar hun werk te gaan zolang de klachten van Noro voortduren.

 

Maatregelen ter voorkoming Norovirus besmetting
Zeker mensen die voedsel bereiden, zoals het smeren van een boterham voor anderen, kunnen heel gemakkelijk het Norovirus doorgeven aan een ander.

 • Laat de zieke tot drie dagen nadat men klachtenvrij is GEEN voedsel bereiden voor anderen.

 • Was de handen zeer goed na toiletgebruik, voor de bereiding van voedsel, voor het eten en zeker na het opruimen van diaree en braaksel .

 • Gebruik liever papieren handdoeken na het handen wassen. Anders moet men de handdoeken dagelijks verschonen.

 • Zieken dienen een apart toilet te gebruiken tot 3 dagen na het verdwijnen van de klachten.

 • Maak dagelijks het toilet schoon met een bleekwateroplossing (liefst 40 delen water op 1 deel bleekwater). Maak vervolgens het toilet schoon van de schone kant naar de vieze kant.

 • Maak ook de deurknop, de kraanknop, de spoelknop v/h toilet en de lichtschakelaar schoon.

 • Vuile was dient apart te worden gewassen in de wasmachine op een zo hoog mogelijke temperatuur. Kookwas 90 graden of 2 maal op 60 graden. Bij die laatste was dient na het drogen van het wasgoed/beddengoed gestreken te worden op een zo hoog mogelijke temperatuur.

Hoewel de ziekte niet ernstig is kan men zich er soms wel erg ziek door voelen. De milde en symptoomloze gevallen kunnen juist een grote bijdrage leveren aan de verspreiding van de ziekte.