Home virussen

register

           


beschrijving indeling orden

Een virus is een hoeveelheid erfelijk materiaal (dit kan RNA of DNA zijn), gewoonlijk ingesloten in een omhulsel van eiwit. Een virus is biologisch een bijzonder verschijnsel dat niet tot de levende wezens wordt gerekend omdat het zich niet zelfstandig kan voortplanten en omdat het geen metabolische activiteit vertoont. Voor het voortplanten heeft het virus de hulp nodig van een gastheerorganisme. Het vakgebied dat zich bezighoudt met virussen is de virologie. Virussen verschillen van andere levensvormen doordat ze geen stofwisseling kennen. Een virus koppelt zich aan een cel, en injecteert daarin het eigen erfelijk materiaal. Elk virus kent een specifieke celsoort waarmee de interactie wordt aangegaan; er is een nauwe host range. Deze gastheerspecificiteit is zeer nauw; humane virussen zijn bijna zonder uitzondering gemuteerd uit dierlijke virussen, die allemaal gastheerspecifiek zijn voorafgaand aan de mutatie. De eiwitmantel van het virus wordt gebruikt om geschikte gastheercellen te herkennen. Binnen in de gastheercel geeft het erfelijk materiaal van het virus de opdracht om nieuwe virussen te maken.

Klasse Indeling

I

Dubbelstrengs DNA, cytoplasmatisch gerepliceerd
II Enkelstrengs DNA, waarvan na infectie de complementaire streng gesynthetiseerd wordt. Er is maar 1 familie binnen deze klasse: de parvoviridae
III Dubbelstrengs RNA
IV Enkelstrengs positief (sense) RNA, direct infectieus
V Enkelstrengs negatief RNA, niet direct infectieus
VI Retrovirussen, die vanuit een enkelstrengig positief-strengs RNA na infectie door middel van reverse transcriptase dubbelstrengig DNA kunnen vormen.
VII Enkelstrengs DNA met een RNA tussenvorm (Hepadnavirus)

Het "International Comittee on Taxonomy of Viruses" onderscheidt 2480 soorten virussen in 395 geslachten, 94 families en 6 ordes:

orde families
Caudavirales Myoviridae, Podoviridae, Siphoviridae
Herpesvirales Alloherpesviridae, Herpesviridae, Malacoherpesviridae
Mononegavirales Bornaviridae, Filoviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae
Nidovirales Arteriviridae, Coronaviridae, Roniviridae
Picornavirales Dicistroviridae, Iflaviridae, Marnaviridae, Picornaviridae, Secoviridae)
Tymovirales Alphaflexiviridae, Betaflexiviridae, Gammaflexiviridae, Tymoviridae
   

 Menselijke virussen

 zie ook: www.biovirus.eu

   
Lees verder Lees verder Lees verder
           
BMI atlas zoeken contact