home

 

farmaceutisch consulent

register

 

paramedische
beroepen


 

Algemeen

Farmaceutisch consulenten zijn in opmars. Ze starten zorgprojecten, organiseren Farmacotherapie Overleg (FTO) of controleren recepten. Maar door financiële krapte werken ze soms maar een dag per week. Toch vinden apothekers de functie onmisbaar voor de toekomst. “Mijn farmaceutisch consulent verdient haar jaarsalaris terug.”
 

Sinds vijf jaar werken farmaceutisch consulenten in de praktijk. In 2007 studeerden de eersten af; inmiddels hebben 375 farmaceutisch consulenten hun diploma ontvangen. Jeroen Mentink, voorzitter van de examencommissie van de opleiding: “De functie farmaceutisch consulent is geland: opgenomen in de CAO en bekend bij vrijwel alle apothekers in de praktijk.” Een apothekersassistent die de driejarige deeltijd HBO-opleiding wil volgen, moet minimaal twee jaar werkervaring hebben. De apotheker betaalt in de meeste gevallen de opleiding. Per 1 januari 2012 is de subsidie voor deze opleiding van de Stichting Bedrijfsfonds apotheken vervallen, maar voor het aantal aanmeldingen blijkt dit niet van invloed.

Andere toekomstverwachtingen
Na de opleiding kunnen de pasafgestudeerden meestal rekenen op een functie als farmaceutisch consulent in de eigen apotheek. Tot 2008 was dat althans het gangbare scenario. Maar in dat jaar sloeg het preferentiebeleid een gat in het verdienmodel van de apotheek. Met als gevolg dat veel farmaceutisch consulenten hun toekomstverwachtingen naar beneden moesten bijstellen. Door de financiële krapte in de apotheek kunnen veel farmaceutisch consulenten maar een of twee dagen per week hun functie uitoefenen, de overige uren verrichten ze assistentenwerk. Soms ontvangen ze alleen voor de uren die ze werken als farmaceutisch consulent het volgens de CAO bijpassende salaris uit functiegroep 8.

Waar werken ze?
Farmaceutisch consulenten zijn werkzaam in openbare apotheken, ziekenhuisapotheken, dienstapotheken of poliklinische apotheken. Ook werken ze in de farmaceutische industrie of bij apotheekketens, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor of als zorgconsulent diabetes. Door de sterke groei van het aantal poliklinische apotheken – inmiddels 68 – werken steeds meer farmaceutisch consulenten in de poliklinische farmacie.

De opleiding voor farmaceutisch consulent beschikt niet over cijfers van het aantal consulenten dat op dit moment fulltime werkt. Uit cijfers van bedrijfstakpensioenfonds PMA blijkt dat in 2009 73, in 2010 85 en in 2011 99 farmaceutisch consulenten in de openbare farmacie werkten. In totaal namen ze 2830 werkuren voor hun rekening. Omgerekend naar een werkweek van 36 uur zijn dit 78,6 FTE. Van farmaceutisch consulenten werkzaam in de ziekenhuisfarmacie of poliklinische farmacie heeft het pensioenfonds geen cijfers. Het idee voor een extra farmaceutische inhoudelijk functie in de apotheek op hbo-niveau is afkomstig van ziekenhuisapotheker Bart van den Bemt. Ruim tien jaar geleden constateerde hij – destijds bestuurslid van Optima Farma – dat een apotheker onmogelijk alleen de farmaceutische zorg op zich kan nemen. Van den Bemt: “Specialisten werken met een gespecialiseerde verpleegkundige, een PA, en huisartsen met een POH’er. Ook in de apotheek is plaats voor een functie op hbo-niveau: de farmaceutisch consulent.” Volgens Van den Bemt kan een apotheker die kiest voor zorg niet zonder een extra kracht met projectmatige kennis en goede sociale vaardigheden.

In maart 2012 volgen 150 studenten de driejarige deeltijdopleiding tot farmaceutisch consulent bij de particuliere hogeschool Saxion Next in Deventer. De studenten krijgen voor 75 procent online les en voor 25 procent op locatie. Ze volgen vakken als FPZ, statistiek en wetskennis. In september 2012 start een volgende groep studenten aan de opleiding. Zie ook: saxionnext.nl.

 

Bron: Optima Farma (KNMP)