home

 

Methodisch Logopedisch Handelen - MLH

register

 

paramedische
beroepen


  Een logopedist handelt volgens het MLH: Methodisch Logopedisch Handelen. Deze methode biedt steun bij het logopedisch handelen.

Het MLH wordt opgedeeld in 3 fasen: Inventarisatie, Interventie, Resultaat

A. Inventarisatie

Persoonsgegevens (NAW, geboortedatum, verzekering, huisarts, verwijzer)

1. Klacht / anamnese

 • verwijzing (datum, signaleerder, letterlijke verwijzing, verwijsgegevens)
 • klacht/hulpvraag (door cliŽnt en anderen verwoord)
 • aanvullende cliŽntgegevens (sociale gegevens, ťťn/meertalig, beroep/school, hulpmiddelen)
 • anamnese (zie anamnese vragen verder op deze website)

De logopedist voert de gegevens in

2. Logopedisch Onderzoek

Eigen onderzoeksmogelijkheden

 • observatie
 • vragenlijst
 • test

Onderzoek door derden

 • gegevens uit medisch onderzoek, bijv. KNO-onderzoek
 • gegevens uit gedragsonderzoek, bijv. pedagogisch, IQ-onderzoek
 • gegevens uit ander paramedisch onderzoek, bijv. Fysiotherapeut

De logopedist ordent de gegevens in een hypothese

3. Logopedische diagnose

Diagnosestelling

 • stoornis en de ernst van de stoornis
 • beperking en de ernst van de beperking
 • handicap en de ernst van de handicap

Overweging behandelingsmogelijkheden

 • oorzakelijke en instandhoudende factoren
 • conclusie: wel/niet behandelen
 • eventueel aanvullend onderzoek

De logopedist schrijft een onderzoeksverslag

B. Interventie

4. Voorbereiding

De logopedist formuleert een hypothese over het probleem en aanpak

Behandeldoelen

 • einddoel
 • hoofddoelen
 • subdoelen

(criteria behandeldoelen: TROMP: termijn, relevant, observeerbaar gedrag, meetbaar, positief)

 

De logopedist noteert de behandeldoelen

Behandelplan

 • beginsituatie: o.a. diagnose
 • behandeldoelen en prioriteiten in behandeldoelen
  • opbouw in de aanpak
  • methoden, technieken en materialen
  • wijze van evalueren: wanneer en welk heronderzoek enz.

De logopedist schrijft een behandelplan

5. Uitvoering van de behandeling

 

De logopedist voert de behandeling uit en:

 • registreert het verloop en de resultaten per sessie
 • herhaalt zonodig onderzoek
 • stelt het behandelplan zonodig bij
 • kwantificeert het aandeel van elk behandelelement
 • informeert de verwijzer over het verloop van de behandeling.

C. Resultaat

6. Evaluatie

Resultaatbepaling:

 • doelen gehaald?
 • herhalingsonderzoek: ernstverschillen?

De logopedist noteert resultaten en vergelijkt het behandelproces met resultaten uit de literatuur en/of ervaringen van collega's en noteert verbeterpunten.