home

 

de orthoptist

register

 

paramedische
beroepen


 

Orthoptie
Orthoptie wil zeggen "recht kijken". Een goede samenwerking tussen de ogen is een basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld. U heeft nog nooit van een orthoptist gehoord? Dat kan, want het beroep van orthoptist is nog tamelijk onbekend, hoewel het niet nieuw is. We hopen u op deze website de nodige informatie te geven.
De orthoptist is een paramedicus, die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. De titel orthoptist is wettelijk beschermd. Onderzoek en behandeling worden door de ziektekostenverzekeraars vergoed. De orthoptist is werkzaam in een oogheelkundige/orthoptische kliniek in een ziekenhuis of in een particuliere oogartsenpraktijk. U kunt verwezen worden naar een orthoptist door een oogarts of een huisarts.
De HBO-opleiding wordt gegeven aan de Hogeschool Utrecht faculteit gezondheidszorg afdeling Orthoptie.

De orthoptist onderzoekt en behandelt:

  • Scheelzien;

  • Brilafwijking;

  • Lui oog;

  • Dubbelzien;

  • Hoofdpijn;

  • Leesklachten;

  • Slechtziendheid.