home

 

de psychotherapeut

register

 

paramedische
beroepen

 

Psychotherapeut
Een psychotherapeut is een behandelaar die mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben helpt. Psychotherapie probeert zo hun persoonlijke situatie te verbeteren.
In Nederland staan erkende psychotherapeuten ingeschreven in het door de overheid beheerde BIG-register, onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.
In Vlaanderen is er ondanks verschillende wetsvoorstellen in die richting nog steeds geen enkele wettelijke erkenning voor het beroep van psychotherapeut.

Opleiding
In Nederland worden tot de opleiding tot psychotherapeut toegelaten degenen die artsexamen hebben gedaan, doctoraalexamen psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde. Deze opleiding duurt ongeveer vier jaar en omvat minimaal 400 uur theorie en 3600 uur praktijkervaring waarvan 150 uur supervisie; daarnaast zijn opleidelingen verplicht om zelf leertherapie te ondergaan als onderdeel van hun opleiding. Na de opleiding moet een psychotherapeut regelmatig aan cursussen en dergelijke meedoen om zijn registratie te blijven behouden.

Andere beroepsgroepen in de Nederlandse GGZ
Het beroep psychotherapeut onderscheidt zich van de andere beroepen in de psychologische hulpverlening: de gz psycholoog, en de cognitief gedragstherapeut VGCt. Een klinisch psycholoog is gz psycholoog-specialist die diagnostische werkzaamheden mag verrichten en ook bevoegd psychotherapeut is. 'psychotherapeut' is een beschermde titel. Daarnaast bestaan er nog enkele niet-academische vormen van psychologische hulpverlening, in de vorm van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), de maatschappelijk werker (MW) en de cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt.
Een psychiater is een medisch specialist die psychotherapie kan beoefenen, maar ook medicijnen mag voorschrijven. Dat mogen de psychotherapeuten die geen arts zijn niet.


Bekende psychotherapeuten:

 • Aaron Beck
 • Iván Böszörményi-Nagy
 • Else-Marie van den Eerenbeemt
 • Albert Ellis
 • Jan Foudraine
 • Sigmund Freud
 • Stephen Gilligan
 • Carl Jung
 • Fritz Perls
 • Carl Rogers
 • Jean-Jacques Suurmond
 • Bob Vansant
 • Jeffrey Young