register

home

 

Dracunculiasis, guineaworm

register

 

meer parasieten

 

 

Beschrijving
Guinea-worm ( dracontiasis ) is een worm die tot voor kort vrij veel voorkwam in West Afrika. Sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw is er een uitgebreide bestrijdingscampagne opgezet die het voorkomen belangrijk heeft teruggebracht. De volwassen vrouwelijke worm is 60-90 centimeter lang en ongeveer anderhalve millimeter dik (de mannetjes blijven veel kleiner).
Het probleem en de ziekte bestaan meestal in de soms pijnlijke ontstekingen die kunnen ontstaan rondom de naar buiten komende volwassen worm. Dit geeft voor deze mensen vaak veel ongemak en arbeidsongeschiktheid.

 

Levenswijze
De Guinea Worm nestelt zich in het onderhuids bindweefsel van de mens, waar ze meestal vrij weinig klachten geeft.  Als ze volwassen is, beweegt ze zich meestal naar de lager gelegen lichaamsdelen, waar ze aan het oppervlak komt en een ontsteking met een blaar veroorzaakt. Als het onderbeen met water in aanraking komt gaat de blaar meestal open en komen bij het uiteinde van de worm grote hoeveelheden larven vrij. Deze larven worden opgegeten door watervlooien, waarin ze weer een soort rijping doormaken. Deze watervlooien komen met het drinkwater in de menselijke maag terecht waar de larven vrijkomen, en via de darmwand in de menselijke weefsels terecht komen. Na ongeveer een jaar is er weer een bevruchte volwassen worm waarna de cyclus weer opnieuw kan beginnen.

 


Voorkomen
Het uiteinde van de volwassen worm wordt door de lokale bevolking meestal om een stokje gewonden, en er zo langzaam uit getrokken.mensen en zorgt voor ontstekingen met blaren, meestal op de benen.